Mätningstekniker

Gillar du att jobba både ute och inne? Söker du efter ett varierat fritt jobb med mycket problemlösning, då är Mätningstekniker är yrket för dig.


SEN ANSÖKAN ÖPPEN

Löpande antagning tillämpas och i mån av plats.Preliminära terminstider

HT24, 95 yhp, 2024-08-26 - 2025-01-03
VT25, 115 yhp, 2025-01-06 - 2025-06-13
HT25, 100 yhp, 2025-08-25 - 2026-01-09
VT26, 105 yhp, 2026-01-12 - 2026-06-05

I SAMARBETE MED

BEHÖRIGHET

Examen från ett gymnasieprogram eller motsvarande


Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden är på sikt mycket god för utbildade mätningstekniker. Enligt Boverkets prognos behövs 67000 nya bostäder varje år fram till 2030 i Sverige även om byggandet just nu är på en lägre nivå. I Norrköping planeras 15000 st nya bostäder fram till 2035. Dessutom väntar spännande andra spännande samhällsbyggnadsprojekt såsom Inre hamnen. Även Linköping växer, bland annat med en ny stadsdel, Djurgården.

Regionen är i stark tillväxt. Infrastrukturprojektet Ostlänken, med byggtid mellan 2024-2034, kommer inte bara att skapa en ökad efterfrågan utan även initiera flera om- och nybyggnationsprojekt. Detta kommer att bidra till en efterfrågan på personer med mätteknisk kompetens hos exempelvis konsultföretag, entreprenörer och kommuner. Det behövs mätteknisk kompetens för att bland annat sätta ut punkter som styr var huset ska stå och var detaljer ska placeras.

Ta steget mot en framtid som mätningstekniker, vår utbildning ger dig inte bara nödvändiga färdigheter som mätningstekniker utan skapar en mångsidig grund för din framtid.

Arbetet som mätningstekniker

Det moderna mättekniska arbetet utförs bl.a. med hjälp av instrument som totalstation och GPS och är till stor del ett enmansarbete. De mätningar som görs ligger till grund för byggnation av fastigheter, infrastruktur och industrier - antingen som en direkt utsättning eller för bearbetning av data i olika yrkesanpassade dataprogram. Arbetet kräver noggrannhet så att saker och ting blir rätt placerat. Även om arbetet är ganska självständigt möter du människor i ditt arbete och det ställer vissa krav på kommunikativ förmåga. Arbetet sker till ganska stor del utomhus i kombination med datorarbete. I arbetet förflyttar man sig en hel del mellan olika byggarbetsplatser och liknande för att utföra mätuppdrag vilket ställer krav på körkort. Mer om vad som krävs av en mätningstekniker kan du läsa på  www.iperspektiv.se.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om mätteknikerns roll i samhällsbyggnadsprocessen, hur mätdata fångas och används i byggande och projektering. Du kommer att ha kunskaper om olika säkerhets- och skyddsföreskrifter som tillämpas inom yrkesområdet. Du har färdigheter i att självständigt kunna använda moderna geodetiska instrument och att kunna bedöma vilken typ av mätning som är lämplig. Du får kompetenser för att kunna sammanställa, analysera och presentera information. 

En dag med mätingenjör Krister

Mer om arbetsmarknaden och lönestatistik

Yrkesroller

Som Mätningstekniker kan du arbeta inom flera olika områden, bl.a:

  • bygg- och anläggningsföretag
  • mätningsföretag
  • lantmäteriet
  • kommunernas stadsbyggnadskontor
  • tekniska förvaltningar
  • konsultföretag

Kurser

Utbildningen är framtagen i samarbete med det anställande näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildning bl.a. vad gäller kursinnehåll och LIA. På de olika kurserna undervisar specialister som har praktisk erfarenhet av sitt specialistområde. 

I ledningsgruppen för utbildningen sitter företag som representeras av personer med mycket hög kompetens och som är väl insatta i branschens behov av Mättekniker och vilka krav som ställs på yrkesrollen. Till vänster på sidan finns en bild med loggor på de aktuella företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

Utbildningen är bred och 5 yh-poäng motsvarar en veckas studier. Nedan kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Arbetsmiljö och säkerhet, 20Yhp
Digitala verktyg, 25Yhp
Entreprenadjuridik, 15Yhp
Examensarbete, 25Yhp
Geodesi - Instrument, 20Yhp
Geodesi II, 25Yhp
GNSS, 20Yhp
Husbyggnadsteknik och ritningsläsning, 20Yhp
Hållbar utveckling och miljölagstiftning, 15Yhp
Laserskanning, fotogrammetri och drönarteknik, 15Yhp
LIA 1, 35Yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i Arbetsmiljö och säkerhet)
LIA 2, 40Yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i LIA 1)
LIA 3, 45Yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i LIA 2)
Mark och anläggningsteknik, 20Yhp
Maskinstyrning och modellbyggande, 20Yhp
Samhällsplanering och fastighetsteknik, 15Yhp
Spårteknik och järnvägsmätning, 20Yhp
Tillämpad matematik för mätningstekniker, 20Yhp

LIA-praktik (Lärande i arbete)

Mer än 30 procent (24 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra praktik hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att praktiskt bygga vidare på dina teoretiska kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att klara av en mätningsteknikers vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. Statistik visar att drygt 50 % får jobb via sin praktikplats. När du gör LIA så är du 100% på företaget. 

Du som studerande söker din LIA-plats på egen hand vilket går till på samma sätt som när du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna dagspendla en viss sträcka till din LIA-plats. Dagspendling kan innebära upp till 1,5 timma i enkel riktning från skolan. Körkort värdesätts högt av arbetsgivare, även vid LIA, och möjlighet att välja LIA-plats minskar utan körkort. Resor och eventuella extrakostnader som exempelvis boende bekostar du själv. Bor du normalt inte i Norrköping kan du göra din LIA på din hemort. 

Säkerhetsprövning 
Idag är det ett ökat fokus på säkerhet i vårt samhälle. Tänk på att myndigheter och företag som jobbar med samhällsviktiga verksamheter kan göra en säkerhetsprövning innan LIA och anställning. En säkerhetsprövning innebär bland annat registerutdrag från belastningsregistret. Läs mer -> polisen.se 

Du studerar 2-3 dagar i veckan på skolan

Du studerar två år på heltid och det ger dig en yrkeshögskoleexamen, 415 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping med inslag på Teams. Vi har som mål att koncetrera undervisningen till 2,5 dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl.a. inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel.

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.

Behörig att antas till utbildningen är den som:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Uppfyller du inte kraven ovan? Även om du skulle sakna gymnasieexamen, betyg eller intyg kan du ansöka via sk fri prövning. Du kanske har motsvarande kunskaper genom erfarenhet? Sök då via fri prövning och skicka med ditt cv och personligt brev och beskriv hur du kan ha eventuell motsvarande kunskap så bedömer vi din reella kompetens.

Vill du ansöka till våra utbildningar men har skyddade personuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med din ansökan.

Fakta om utbildningen

415 yh-poäng, 2 år, heltid

Sista ansökningsdag: 2024-06-09
Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 16 juni 2024.

Utbildningsstart: augusti 2024
Studieort: Norrköping

Kontaktperson

Mats Hedström   
mats.hedstrom@esbs.se