Mätningstekniker

Skulle du gilla att jobba både ute och inne, använda högteknologiska instrument och bidra till samhällsutveckling där infrastruktur, information och kommunikation står i centrum? 

Som mättekniker har du ett viktig och ansvarsfullt jobb i bygg- och anläggningsprocessen.2 år - 415 Yhp - 100 %


ANSÖKAN ÖPPEN

t.o.m. den 15 maj 2023


Arbetet som Mätningstekniker

Det moderna mättekniska arbetet utförs med hjälp av bland annat instrument som totalstation och GPS och är till stor del ett enmansarbete. De mätningar som görs ligger till grund för byggnation av fastigheter, infrastruktur och industrier - antingen som en direkt utsättning eller för bearbetning av data i olika yrkesanpassade dataprogram. Arbetet kräver förstås noggrannhet så saker och ting blir rätt placerat. Även om arbetet är ganska självständigt möter du människor i ditt arbete och det ställer vissa krav på kommunikativ förmåga. Arbetet sker till ganska stor del utomhus i kombination med datorarbete. I arbetet så förflyttar man sig en hel del mellan olika byggarbetsplatser eller liknande för att utföra sina mätuppdrag vilket ställer krav på körkort. Mer om vad som krävs av en mätningstekniker kan du läsa på  www.iperspektiv.se.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om mätteknikerns roll i samhällsbyggnadsprocessen, hur mätdata fångas och används i byggande och projektering. Du kommer att ha kunskaper om olika säkerhets- och skyddsföreskrifter som tillämpas inom yrkesområdet. Du har färdigheter i att självständigt kunna använda moderna geodetiska instrument och att kunna bedöma vilken typ av mätning som är lämplig. Du får kompetenser för att kunna sammanställa, analysera och presentera information. 

Bilden ovan visar loggor på de vilka företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden i Östergötland och i Sverige är fortsatt god för utbildade mätningstekniker. Utbildningen ger en bra grund för fortsatt utveckling och ger dig stora möjligheter att välja karriärväg i branschen.

Du studerar 2-3 dagar i veckan på skolan

Du studerar två år på heltid och det ger dig en yrkeshögskoleexamen, 415 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping med inslag av Teams. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till 2,5 dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl a, inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel.

LIA-praktik (Lärande i arbete)

Mer än 30 procent (24 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra praktik hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att praktiskt bygga vidare på dina teoretiska kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att klara av en mätningsteknikers vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. Statistik visar att drygt 50 % får jobb via sin praktikplats. När du gör LIA så är du på heltid på företaget. 

Du som studerande söker din LIA-plats själv vilket går till på samma sätt som du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna pendla en viss sträcka till din LIA-plats. Körkort värdesätts högt av arbetsgivare även vid LIA och möjlighet att välja LIA-plats minskar utan körkort. Resor och eventuella extrakostnader som till exempelvis boende bekostar du själv. Bor du normalt inte i Norrköping så kan du göra din LIA på din hemort. 

Kurser

Utbildningen är framtagen i samarbete med det anställande näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildning bl a vad gäller kursinnehåll och LIA. På de olika kurserna undervisar specialister som har praktisk erfarenhet av sitt specialistområde.

 • Utbildningen är bred och omfattar:

  Arbetsmiljö och säkerhet, 20Yhp
  Digitala verktyg, 25Yhp
  Entreprenadjuridik för mätningstekniker, 15Yhp
  Examensarbete, 25Yhp
  Geodesi - Instrument, 20Yhp
  Geodesi II, 25Yhp
  GNSS, 20Yhp
  Husbyggnadsteknik och ritningsläsning, 20Yhp
  Hållbar utveckling och miljölagstiftning, 15Yhp
  Laserskanning, fotogrammetri och drönarteknik, 15Yhp
  LIA 1, 25Yhp
  LIA 2, 45Yhp
  LIA 3, 50Yhp
  Mark och anläggningsteknik, 20Yhp
  Maskinstyrning och modellbyggande, 20Yhp
  Samhällsplanering och fastighetsteknik, 15Yhp
  Spårteknik och järnvägsmätning, 20Yhp
  Tillämpad matematik för mätningstekniker, 20Yhp

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande, se vidare nedan.

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Uppfyller du inte kraven ovan? Även om du skulle sakna gymnasieexamen, betyg eller intyg kan du ansöka via sk fri prövning. Du kanske har motsvarande kunskaper genom erfarenhet? Sök då via fri prövning och skicka med ditt cv och personligt brev och beskriv hur du kan ha eventuell motsvarande kunskap så bedömer vi din reella kompetens.

Skyddade personuppgifter?
Vill du ansöka till våra utbildningar men har skyddade personuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med din ansökan.

Fakta om utbildningen

415 yh-poäng, 2 år, heltid
Sista ansökningsdag: 5 maj 2022
Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 12 juni 2022.

Utbildningsstart: augusti 2022
Studieort: Norrköping

Kontaktperson

Mats Hedström   
mats.hedstrom@esbs.se