| East Sweden Business School AB

om YH

Yrkeshögskola


En rolig, relevant och riktad utbildning för den rakaste vägen till ett yrke.

En yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå och är skräddarsydd för att möta en yrkeskompetens på arbetsmarknaden. Utbildningarna drivs i samarbete med näringslivet och innehåller mycket praktik.

Utbildningens längd varierar från en termin till två år och berättigar till studiemedel från CSN.

En utbildning på Yrkeshögskolan erbjuder ett effektivt sätt att utbilda dig till ett specifikt yrke där du har mycket goda förutsättningar att få ett jobb efter examen.

ESBS | Yrkeshögskola

LIA-praktik

LIA, vilket står för Lärande i arbete, är specifikt för YH-utbildningar. Det innebär att studerande är ute på en arbetsplats och tränar på sin framtida yrkesroll. Under LIA-praktiken testas kunskaperna från utbildningen i praktiskt arbete.  

Praktiken utgör dessutom ett mycket bra tillfälle för att skapa kontakter, vilket kan leda till en anställning vid utbildningens slut. LIA-praktiken utgör vanligtvis minst 25 % av utbildningen.

ESBS | Yrkeshögskola

Samarbete med näringslivet

För att kunna möta arbetsmarknadens kompetenskrav planeras utbildningarna i samarbete med branschrepresentanter. Det vill säga personer med kunskap och erfarenhet av vad som behövs för att klara av en specifik yrkesroll.

Dessa representanter ingår även i de olika utbildningarnas ledningsgrupper för att kunna säkerställa att utbildningen håller den kvalitet och relevans som krävs. 

ESBS | Yrkeshögskola

Examen

De 2-åriga utbildningarna på ESBS ger dig en Yrkeshögskoleexamen. Läser du en kort utbildning (fristående kurspaket) får du ett utbildningsbevis.

På ESBS anordnar vi i samband med examen en diplomeringshögtid för att fira klassens bedrifter. Många studerande går då direkt från examensdagen till en anställning. Statistik  visar att 9 av 10 får arbete efter en YH-utbildning och mer än 50 % får ett jobb genom sin praktikplats (LIA).

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan för mer information. Du kan även besöka oss på plats.