Drifttekniker

Är du teknikintresserad och vill ha ett fritt och omväxlande arbete? Gillar du att jobba tillsammans med andra och ta ansvar? 

Vill du bli en av de som ser till att våra kraftvärmeverk fungerar som det ska för att samhället ska få värme och el. Branschen efterfrågar skickliga tekniker, bli en av dem. 2 år - 415Yhp - 100%


ANSÖKAN ÖPPEN

T.o.m. den 15 maj 2023


Arbetet som drifttekniker inom kraft- och processindustrin

Som drifttekniker måste du bl.a. ha kompetens för att:

- genomföra driftövervakning och rondering
- förstå hela processen i energi- och processtekniska anläggningar samt förstå branschens krav och villkor  utifrån ett miljöperspektiv
- arbeta båda individuellt och tillsammans med andra
- identifiera och snabbt lösa uppkomna problem i anläggningarna
- självständigt planera och genomföra underhåll med moderna metoder inom mekanik, el, styr- och reglerteknik
- förstå det systematiska arbetsmiljöarbetet i energi och processtekniska anläggningar

Utvecklingen av kraft- värme-och energiteknik går snabbt framåt. Det krävs kompetens för att förstå helheten i anläggningarna. Du måste ha systemförståelse för att se hur olika händelseförlopp påverkar slutresultatet - det får du genom denna utbildning.

Utveckling mot miljövänligare produktion

Som drifttekniker behöver du ha breda kunskaper kring den teknik som styr produktionen inom kraft- och processindustrin. Din första LIA-period har ett särskilt fokus på just arbetsmiljöfrågor.  Branschen jobbar med att ställa om sin produktion mot mer miljövänliga metoder och i din utbildning ingår även en kurs i miljöarbete.

Yrkesroller

När du gått utbildningen kan du ha någon av följande yrkesroller:
- Driftledare, inom kraft och processindustrin
- Drifttekniker, värmeverk
- Drifttekniker, ångpanna inom massa- och pappersindustri
- Processtekniker, reningsverk
- Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk 
- Processoperatör inom massa och pappersindustri, livsmedelsindustri, kemisk industri

Film om drifttekniker
Film drifttekniker Monika
Mer information om arbetsmarknaden och lönestatistik

Schemalagd tid ca 2,5 dagar i veckan

Du studerar drygt två år på heltid och det ger dig en yrkeshögskoleexamen, 415 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping med vissa inslag på Teams. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till ca 2,5 sammanhängande dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl a , inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel.

LIA-praktik (Lärande i arbete)

Mer än 30 procent (26 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra praktik hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att praktiskt bygga vidare på dina teoretiska kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att klara av driftteknikerns vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. (Statistik visar att drygt 50% får jobb via sin praktikplats.)

När du gör LIA så är du på heltid på företaget.

Du som studerande söker din LIA-plats själv vilket går till på samma sätt som du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna pendla en viss sträcka till din LIA-plats. Körkort värdesätts högt av arbetsgivare även vid LIA och möjlighet att välja LIA-plats minskar utan körkort.  Resor och extrakostnader som till exempelvis boende bekostar du själv. Bor du normalt inte i Norrköping så kan du göra din LIA på din hemort. Vissa anläggningar är säkerhetsklassade och söker du LIA på en sådan anläggning görs en bakgrundskontroll.

Kurser

Utbildningen är framtagen i samarbete med det anställande näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildning bl a vad gäller kursinnehåll och LIA. 

I ledningsgruppen för utbildningen sitter det företag som representeras av personer med mycket hög kompetens och som är väl insatta i branschens behov av Drifttekniker och vilka krav som ställs på yrkesrollen.

Till vänster på sidan finns en bild med loggor på de vilka företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

Utbildningen är bred. 5 yhp motsvarar en veckas studier. Nedan kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen:

Branschkännedom, 10 yhp
Dator- och studieteknik, 10 yhp
Driftteknisk matematik I, 15 yhp
Driftteknisk matematik II, 15 yhp
Elteknik för drifttekniker, 30 yhp
Energi- och processteknik, 20 yhp
Energi- och ångteknik, 15 yhp
Energiteknik, 20 yhp
Examensarbete, 30 yhp
Ledarskap och gruppdynamik, 15 yhp
LIA 1, Arbetsmiljö, 35 yhp
LIA 2, Underhåll och förebyggande arbete, 35 yhp
LIA 3, Specialisering, 60 yhp
Miljöarbete inom kraft- och processindustrin, 10 yhp
Pannor och dess komponenter, 15 yhp
Strömningslära och värmeöverföring, 15 yhp
Styr- och reglerteknik, 20 yhp
Systematiskt arbetsmiljöarbete, 10 yhp
Teknisk dokumentation och kommunikation, 15 yhp
Vatten- och processkemi, 20 yhp

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande, se vidare nedan

Behörig att antas till utbildningen är den som:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Uppfyller du inte kraven ovan? Även om du skulle sakna betyg eller intyg kan du ansöka via sk fri prövning. Du kanske har motsvarande kunskaper genom erfarenhet? Sök då via fri prövning och skicka med ditt cv och personligt brev och beskriv hur du kan ha eventuell motsvarande kunskap så bedömer vi din reella kompetens.

Nivå test

I denna utbildning återkommer matematik i flera ämnen. Känner du dig osäker på dina förkunskaper i matematik kan du gå och göra ett test på Komvux för att veta vilka kunskaper du egentligen har. Du får då direkt reda på vilken nivå du befinner dig på. Är du ute i lite god tid med detta så kan det även finnas möjlighet att bättra på sina kunskaper innan din planerade utbildningsstart hos oss. På Komvux kan du studera på ett sätt som passar dig. Bor du i Norrköping kan du kontakta  Komvux Norrköping. Bor du på annan ort måste du kontakta Komvux på din ort.

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Vi ska också se till att  lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen.

Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara, anteckningsstöd, utökad lärartid, mentorsstöd,  Inläsning av litteratur, anpassad examination. Kontakta skolan om du vill veta mer.

För dig med skyddade personuppgifter
Vill du ansöka till våra utbildningar men har skyddade personuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med din ansökan.

Fakta om utbildningen

415 yh-poäng, 2 år, heltid
Sista ansökningsdag: 5 maj 2022
Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 12 juni 2022.

Utbildningsstart: augusti 2022
Studieort: Norrköping

Kontaktperson

Ulrika Käll   
ulrika.kall@esbs.se