Drifttekniker

Är du teknikintresserad och vill ha ett fritt och omväxlande arbete? Vill du bli en av de som ser till att våra kraftvärmeverk fungerar som det ska för att samhället ska få värme och el?


SEN ANSÖKAN ÖPPEN
t.o.m. 24 juni 2024


Preliminära terminstider

HT24, 115yhp, 240819 - 250124
VT25, 100yhp, 250127 - 250613
HT25, 100yhp, 250818 - 260102
VT26, 100yhp, 260105 - 260522

I SAMARBETE MED

BEHÖRIGHET

Examen från ett gymnasieprogram eller motsvarande


Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden i Östergötland och även övriga Sverige är fortsatt mycket god för utbildade drifttekniker. Värme och vatten tillhör de grundläggande behoven i samhället och yrkesgruppen påverkas i liten utsträckning av konjunktursvängningar.

Utbildningen ger en bra grund för fortsatt utveckling och ger dig stora möjligheter då efterfrågan på drifttekniker är mycket hög.

Läs mer om branschen --> 16 anledningar att jobba i energibranschen 

Arbetet som drifttekniker inom kraft- och processindustrin

Som Drifttekniker måste du bl.a. ha kompetens för att:

 • genomföra driftövervakning och rondering
 • förstå hela processen i energi- och processtekniska anläggningar samt förstå branschens krav och villkor utifrån ett miljöperspektiv
 • arbeta båda individuellt och tillsammans med andra
 • identifiera och snabbt lösa uppkomna problem i anläggningarna
 • självständigt planera och genomföra underhåll med moderna metoder inom mekanik, el, styr- och reglerteknik
 • förstå det systematiska arbetsmiljöarbetet i energi och processtekniska anläggningar.

  Utvecklingen av kraft- värme-och energiteknik går snabbt framåt. Det krävs kompetens för att förstå helheten i anläggningarna och produktionen ställer om mot mer miljövänliga metoder. Du måste ha systemförståelse för att se hur olika händelseförlopp påverkar slutresultatet. Som Drifttekniker behöver du ha breda kunskaper kring den teknik som styr produktionen inom kraft- och processindustrin.

Arbetsförmedlingen - Yrkesfilm om drifttekniker 
Hör Joakim Wikman, Automationstekniker – Fiskeby Board berätta om vägen till sitt yrkesval.

Mer information om arbetsmarknaden och lönestatistik

Yrkesroller

När du gått utbildningen kan du ha någon av följande yrkesroller:

 • Driftledare, inom kraft och processindustrin
 • Drifttekniker, värmeverk
 • Drifttekniker, ångpanna inom massa- och pappersindustri
 • Processtekniker, reningsverk
 • Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk
 • Processoperatör inom massa och pappersindustri, livsmedelsindustri, kemisk industri

Kurser

Utbildningen är framtagen i samarbete med det anställande näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildning, bl.a. vad gäller kursinnehåll och LIA. 

I ledningsgruppen för utbildningen sitter företag som representeras av personer med mycket hög kompetens och som är väl insatta i branschens behov av Drifttekniker och vilka krav som ställs på yrkesrollen. Till vänster på sidan finns en bild med loggor på de aktuella företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

Utbildningen är bred och 5 yhp motsvarar en veckas studier. Nedan kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen:

Arbetsmiljö och säkerhet, 15 yhp
Branschkännedom och systemkunskap, 15 yhp
Dator- och studieteknik, 10 yhp
Driftteknisk matematik I, 15 yhp
Driftteknisk matematik II, 15 yhp
Elteknik för driftteknikern, 20 yhp
Energi och processteknik, 15 yhp
Energi- och ångteknik, 15 yhp
Energiteknik 20 yhp
Examensarbete, 25 yhp
Ledarskap och gruppdynamik, 15 yhp
LIA 1, Arbetsmiljö, 35 yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i Arbetsmiljö och säkerhet)
LIA 2, Underhåll och förebyggande arbete, 35 yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i LIA 1)
LIA 3, Specialisering, 60 yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i LIA 2)
Miljöarbete inom kraft- och processindustrin, 10 yhp
Pannor och dess komponenter, 15 yhp
Strömningslära och värmeöverföring, 15 yhp
Styr- och reglerteknik, 20 yhp
Teknisk dokumentation och kommunikation, 15 yhp
Underhållsteknik, 15 yhp
Vatten- och processkemi, 15 yhp

LIA-praktik (Lärande i arbete)

Mer än 30 procent (26 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra praktik hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att praktiskt bygga vidare på dina teoretiska kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att klara av driftteknikerns vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. (Statistik visar att drygt 50% får jobb via sin praktikplats.)

När du gör LIA så är du 100% på företaget.

Du som studerande söker din LIA-plats på egen hand vilket går till på samma sätt som du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna dagspendla en viss sträcka till din LIA-plats. Dagspendling kan innebära upp till 1,5 timma i enkel riktning från skolan. Körkort värdesätts högt av arbetsgivare, även vid LIA, och möjlighet att välja LIA-plats minskar utan körkort. Resor och extrakostnader som exempelvis boende bekostar du själv. Bor du normalt inte i Norrköping kan du göra din LIA på din hemort.

Säkerhetsprövning 
Idag är det ett ökat fokus på säkerhet i vårt samhälle. Tänk på att myndigheter och företag som jobbar med samhällsviktiga verksamheter kan göra en säkerhetsprövning innan LIA och anställning. En säkerhetsprövning innebär bland annat registerutdrag från belastningsregistret. Läs mer -> polisen.se

Schemalagd tid ca 2,5 dagar i veckan

Du studerar drygt två år på heltid och det ger dig en yrkeshögskoleexamen, 415 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping med vissa inslag på Teams. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till ca 2,5 dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl.a. inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande, se vidare nedan

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Uppfyller du inte kraven ovan? Även om du skulle sakna betyg eller intyg kan du ansöka via sk fri prövning. Du kanske har motsvarande kunskaper genom erfarenhet? Sök då via fri prövning och skicka med ditt cv och personligt brev och beskriv hur du kan ha eventuell motsvarande kunskap så bedömer vi din reella kompetens.

Nivå test

I denna utbildning återkommer matematik i flera ämnen. Känner du dig osäker på dina förkunskaper i matematik kan du gå och göra ett test på Komvux för att veta vilka kunskaper du egentligen har. Du får då direkt reda på vilken nivå du befinner dig på. Är du ute i lite god tid med detta så kan det även finnas möjlighet att bättra på sina kunskaper innan din planerade utbildningsstart hos oss. På Komvux kan du studera på ett sätt som passar dig. Bor du i Norrköping kan du kontakta  Komvux Norrköping. Bor du på annan ort måste du kontakta Komvux på din ort.

För dig med skyddade personuppgifter
Vill du ansöka till våra utbildningar men har skyddade personuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med din ansökan.

Fakta om utbildningen

415 yh-poäng, 2 år, heltid
Sista ansökningsdag: 9 juni 2024
Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 16 juni 2024.

Utbildningsstart: augusti 2024
Studieort: Norrköping

Kontaktperson

Alma Osmanovic   
alma.osmanovic@esbs.se