Byggledare

Vill du arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen och tycker om att ta ansvar och vill leda andra? – Ta chansen att gå vidare i karriären till byggledare. 

 


ANSÖKAN ÖPPEN
t.o.m. 9 juni 2024


OMSTÄLLNINGS-STUDIESTÖD

Utbildningen uppfyller grundkravet

Läs mer här 


 

PRELIMINÄRA TERMINSTIDER
HT24 - 100 yhp
2024-08-26 - 2025-01-10
VT25 - 105 yhp
2025-01-13 - 2025-06-06
HT25 - 100 yhp
2025-08-25 - 2026-01-09
VT26 - 95 yhp
2026-01-12 - 2026-05-22

 


I SAMARBETE MED

BEHÖRIGHET

Grundläggande behörighet

Särskild behörighet
Lägst betyget E/G/3 i följande kurser

  • Bygg och anläggning 1, 200p
  • Bygg och anläggning 2, 200p

    Eller motsvarande kunskaper genom annan svensk eller utländsk utbildning eller yrkeserfarenhet.

Framtidsutsikter 

Arbetsmarknaden är på sikt mycket god för utbildade Byggledare. Enligt Boverkets prognos behövs 67000 nya bostäder varje år fram till 2030 i Sverige även om byggandet just nu är på en lägre nivå. I Norrköping planeras 15000 st nya bostäder fram till 2035. Dessutom väntar spännande andra spännande samhällsbyggnadsprojekt såsom Inre hamnen.

Även Linköping växer, bland annat med en ny stadsdel, Djurgården. 
Regionen är i stark tillväxt. Infrastrukturprojektet Ostlänken, med byggtid mellan 2024-2034, kommer inte bara att skapa en ökad efterfrågan utan även initiera flera om- och nybyggnationsprojekt. Detta kommer att bidra till en efterfrågan på personer med byggledarkompetens.

Ta steget mot en framtid som byggledare, vår utbildning ger dig inte bara nödvändiga färdigheter som byggledare utan skapar en mångsidig grund för din framtid.

Arbetet som byggledare

Att arbeta som Byggledare innebär bl.a. att du ska ha koll på hela eller delar av byggprocessen. Att ha ordning och reda är en förutsättning. Du måste arbeta projektorienterat och vara duktig på att kommunicera då du har mycket kontakter med människor inom olika yrkeskategorier. Du bör vara intresserad av att leda andra då du kan ha personalansvar. Under byggets gång måste du också ha koll på ekonomin, budget och tidsplan. Du kommer behöva kunna lösa byggtekniska problem och hantera kontraktsfrågor. Vi utbildar dig för att kunna jobba med byggledning på något sätt. Beroende på intresse kan du arbeta som arbetsledare, byggprojektledare eller liknande på ett byggföretag. Du kan också arbeta som bygg- eller projektledare på ett byggkonsultföretag, fastighetsbolag, på en myndighet eller inom en kommun. 

Vi kommer att ge dig verktygen för att klara utmaningarna i din nya yrkesroll då du bl.a. kommer att läsa självklara bygg- och anläggningsinriktade kurser men även entreprenadjuridik, arbetsrätt, ledarskap, projektledning, mätteknik, hållbart byggande och projektekonomi.

Mer information om arbetsmarknaden och lönestatistik ->

Yrkesroller

* Arbetsledare

* Byggledare

* Byggprojektledare

* Konsult, bygg och anläggning

* Produktionsingenjör

* Projektledare, bygg och anläggning

Kurser

Utbildningen är framtagen i samarbete med det anställande näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildningen, bl.a. vad gäller kursinnehåll och LIA (lärande i arbete).

I ledningsgruppen för utbildningen sitter företag som representeras av personer med mycket hög kompetens och som är väl insatta i branschens behov av byggledare och vilka krav som ställs på yrkesrollen. Till vänster på sidan finns en bild med loggor på de aktuella företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

Utbildningen är bred. Nedan kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen. 5 yhp motsvarar en veckas studier.

Affärskommunikation och etik, 15Yhp
Anpassad matematik med Excel, 25Yhp
Bygg och installationsteknik, 20Yhp
Byggarbetsmiljösamordning, 15Yhp
Byggproduktion, 20Yhp
Entreprenadjuridik, 20Yhp
Examensarbete, 30Yhp
Hållbart byggande, 15Yhp
LIA 1, 65Yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i Byggarbetsmiljösamordning)
LIA 2, 65Yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i LIA 1)
Mark och anläggning, 20Yhp
Mätteknik, 15Yhp
Praktisk affärsjuridik och arbetsrätt, 20Yhp
Praktiskt ledarskap, 20Yhp
Projektekonomi, 15Yhp
Projektledning, 20Yhp

LIA-praktik (Lärande i arbete) 

Hela 30 procent (24 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra praktik hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att praktiskt bygga vidare på dina teoretiska kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att klara av byggledarens vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. (Statistik visar att drygt 50% får jobb via sin praktikplats.). När du gör LIA är du 100% på företaget.

Du som studerande söker din LIA-plats på egen hand vilket går till på samma sätt som när du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna dagspendla en viss sträcka till din LIA-plats. Dagspendling kan innebära upp till 1,5 timma i enkel riktning från skolan. Resor och eventuella extrakostnader som exempelvis boende bekostar du själv. Bor du normalt inte i Norrköping kan du göra din LIA på din hemort.

Säkerhetsprövning 
Idag är det ett ökat fokus på säkerhet i vårt samhälle. Tänk på att myndigheter och företag som jobbar med samhällsviktiga verksamheter kan göra en säkerhetsprövning innan LIA och anställning. En säkerhetsprövning innebär bland annat registerutdrag från belastningsregistret. Läs mer -> polisen.se

Schemalagd tid 2-3 dagar i veckan på skolan

Du studerar två år på heltid och det ger dig en yrkeshögskoleexamen, 400 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping med vissa inslag på Teams. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till ca 2,5 dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl.a. inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande samt kurserna enligt nedan. 

Särskild behörighet:
Bygg- och anläggning 1, 200 p 
Bygg- och anläggning 2, 200 p
(alternativt Husbyggnad 1 och 2)

eller

ha motsvarande kunskaper från, t ex äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet.

Preparandkurser godtas normalt inte.

Behörig att antas till utbildningen är den som:
  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Uppfyller du inte kraven ovan? Även om du skulle sakna betyg eller intyg kan du ansöka via s.k. fri prövning. Du kanske har motsvarande kunskaper genom erfarenhet? Sök då via fri prövning, skicka med ditt CV samt personliga brev och beskriv hur du kan ha eventuell motsvarande kunskap så bedömer vi din reella kompetens.

Vill du ansöka till våra utbildningar men har skyddade personuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med din ansökan.

Fakta om utbildningen

400 yh-poäng, 2 år, heltid
Sista ansökningsdag: 2024-06-09
Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den -

Utbildningsstart: augusti 2024
Studieort: Norrköping

Kontaktperson

Mats Hedström   
mats.hedstrom@esbs.se