Byggledare

Vill du arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen och tycker om att ta ansvar och vill leda andra – ta chansen att gå vidare i karriären till byggledare. 

Regionens tillväxt är stark och flera infrastrukturprojekt ska genomföras, t ex Ostlänken som även för med sig andra om- och nybyggnationsprojekt. Inom de närmaste åren kommer också många byggledare gå i pension. Dessa faktorer kommer att bidra till en efterfrågan på personer med byggledarkompetens.2 år - 410 Yhp - 100 %

ANSÖKAN ÖPPEN

T.o.m. den 15 maj 2023Arbetet som byggledare 

Att arbeta som byggledare innebär bl a att du ska ha koll på hela eller delar av byggprocessen. Att ha ordning och reda är en förutsättning. Du måste arbeta projektorienterat och vara duktig på att kommunicera då du har mycket kontakter med människor inom olika yrkeskategorier. Du bör vara intresserad av att leda andra då du kan ha personalansvar. Under byggets gång måste du också ha koll på ekonomin, budget och tidsplan. Du kommer behöver kunna lösa byggtekniska problem och hantera kontraktsfrågor. Vi utbildar dig för att kunna jobba med byggledning på något sätt. Beroende på intresse kan du arbeta som arbetsledare, byggprojektledare eller liknande på ett byggföretag. Du kan också arbeta som bygg- eller projektledare på ett byggkonsultföretag, fastighetsbolag, på en myndighet eller inom en kommun. 

Vi kommer att ge dig verktygen för att klara utmaningarna i din nya yrkesroll då du bl a kommer att läsa självklara bygg- och anläggningsinriktade kurser men även entreprenadjuridik, arbetsrätt, ledarskap, projektledning, mätteknik, hållbart byggande och projektekonomi.

Yrkesroller

  • Arbetsledare
  • Byggledare
  • Byggprojektledare
  • Konsult, bygg och anläggning
  • Produktionsingenjör
  • Projektledare, bygg och anläggning

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden i Östergötland och även övriga Sverige är fortsatt mycket god för utbildade Byggledare. Utbildningen ger en bra grund för fortsatt utveckling och ger dig stora möjligheter att välja karriärväg inom i stort sett hela bygg- och anläggningsbranschen.

Schemalagd tid 2-3 dagar i veckan

Du studerar drygt två år på heltid och det ger dig en yrkeshögskoleexamen, 410 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping med vissa inslag på Teams. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till ca 2,5 dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl a , inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningen är framtagen i samarbete med det anställande näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildningen, bl a vad gäller kursinnehåll och LiA (lärande i arbete).

I ledningsgruppen för utbildningen sitter det företag som representeras av personer med mycket hög kompetens och som är väl insatta i branschens behov av Byggledare och vilka krav som ställs på yrkesrollen.

Ovan finns en bild med loggor på de företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

LIA-praktik (Lärande i arbete) 

Hela 30 procent (24 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra praktik hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att praktiskt bygga vidare på dina teoretiska kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att klara av byggledarens vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. (Statistik visar att drygt 50% får jobb via sin praktikplats.). När du gör LIA så är du på heltid på företaget.

Du som studerande söker din LIA-plats själv vilket går till på samma sätt som du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna pendla en viss sträcka till din LIA-plats. Resor och eventuella extrakostnader som te x boende bekostar du själv. Bor du normalt inte i Norrköping så kan du göra din LIA på din hemort.

Kurser 

Utbildningen är bred. 5 yhp motsvarar en veckas studier. Nedan kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Affärskommunikation och etik, 15Yhp
Anpassad matematik med Excel, 25Yhp
Bygg och installationsteknik, 20Yhp
Byggarbetsmiljösamordning, 15Yhp
Byggproduktion, 20Yhp
Entreprenadjuridik, 20Yhp
Examensarbete, 30Yhp
Hållbart byggande, 15Yhp
LIA 1, 65Yhp
LIA 2, 65Yhp
Mark och anläggning, 25Yhp
Mätteknik, 15Yhp
Praktisk affärsjuridik och arbetsrätt, 25Yhp
Praktiskt ledarskap, 20Yhp
Projektekonomi, 15Yhp
Projektledning, 20Yhp

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande samt kurserna enligt nedan. 

Särskild behörighet:
Bygg- och anläggning 1, 200 p 
Bygg- och anläggning 2, 200 p
(alternativt Husbyggnad 1 och 2)

eller

ha motsvarande kunskaper från, t ex äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet.

Preparandkurser godtas normalt inte.

Behörig att antas till utbildningen är den som:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Uppfyller du inte kraven ovan? Även om du skulle sakna betyg eller intyg kan du ansöka via sk fri prövning. Du kanske har motsvarande kunskaper genom erfarenhet? Sök då via fri prövning och skicka med ditt cv och personligt brev och beskriv hur du kan ha eventuell motsvarande kunskap så bedömer vi din reella kompetens.

Vill du ansöka till våra utbildningar men har skyddade personuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med din ansökan.

Fakta om utbildningen

410 yh-poäng, 2 år, heltid
Sista ansökningsdag: 15 maj 2023
Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 19 juni 2022.

Utbildningsstart: augusti 2023
Studieort: Norrköping

Kontaktperson

Mats Hedström   
mats.hedstrom@esbs.se