Entreprenadingenjör

Vill du utveckla ditt affärstänk och din förmåga att kommunicera och driva projekt? Gillar du dessutom att planera? Vill du ha många bollar i luften och arbeta i bygg- och anläggningsbranschen? Då ska du absolut utbilda dig till Entreprenadingenjör som starkt efterfrågas av branschen.


SEN ANSÖKAN ÖPPEN
t.o.m. 24 juni 2024


Preliminära terminstider

HT24, 110yhp, 240819 - 250117
VT25, 105yhp, 250120 - 250613
HT25, 90yhp, 250818 - 251219
VT26, 110yhp, 251222 - 260522

I SAMARBETE MED

BEHÖRIGHET

Grundläggande behörighet

Särskild behörighet

Lägst betyget E/G/3 i följande kurser:

 • Matematik 2, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p 

Eller motsvarande kunskaper genom annan svensk eller utländsk utbildning eller yrkeserfarenhet. 


Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden är på sikt mycket god för utbildade Entreprenadingenjörer. Enligt Boverkets prognos behövs 67000 nya bostäder varje år fram till 2030 i Sverige även om byggandet just nu är på en lägre nivå. I Norrköping planeras 15000 st nya bostäder fram till 2035. Dessutom pågår andra spännande samhällsbyggnadsprojekt såsom Inre hamnen.
Även Linköping växer, bland annat med en ny stadsdel, Djurgården.

Regionen är i stark tillväxt. Infrastrukturprojektet Ostlänken, med byggtid mellan 2024-2034, kommer inte bara att skapa en ökad efterfrågan utan även initiera flera om- och nybyggnationsprojekt. Detta kommer att bidra till en efterfrågan på personer med kunskap inom juridik, kalkyl, inköp och ekonomiuppföljning.

Ta steget mot en framtid som entreprenadingenjör, vår utbildning ger dig inte bara nödvändiga färdigheter som entreprenadingenjör utan skapar en mångsidig grund för din framtid

Arbetet som entreprenadingenjör

Genom denna utbildning skapar du förutsättningarna till en yrkesroll som ger dig både spännande och varierande arbetsuppgifter. Du får en nyckelroll i byggprocessen och är den som i nära samarbete med ledande personal, så som projektchef och platschef, planerar och samordnar bygg- eller anläggningsprojekt med avseende på tid, material, ekonomi och inköp. Som entreprenadingenjör sitter du ofta med på bygg- och ekonomimöten.

Efter avslutad utbildning har du bl.a. kunskaper om hur byggprocessen i samhället fungerar från plan till förvaltning. Du har kunskaper i entreprenadjuridik och om vilka riktlinjer och regelverk som styr inköp och leveranser. Du har färdigheter i att ta fram underlag för kalkylering, inköp och budgetuppföljning. Du har även fått färdigheter i att kunna effektivisera inköp och leveranser av varor och tjänster. Utbildningen ger kompetenser för att ur ett ekonomiskt perspektiv kunna följa upphandlingar och byggprocessen. Du får även kompetenser för att kunna hantera IT-verktyg för kalkyl, inköp och planering.

Som Entreprenadingenjör kommer du att ha täta kontakter med olika aktörer och bör därför känna att du är en öppen person som har lätt för att samarbeta och möta andra människor. Du ska också ha en vilja att utveckla din kommunikation både muntligt och skriftligt, vilket är viktigt i yrkesrollen. Detta på grund av att man som Entreprenadingenjör hanterar och levererar en mängd dokumentation gällande planering och uppföljning.

Vill du jobba med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter inom bygg- och anläggningsbranschen är detta utbildningen som ger dig både bred och rätt kompetens.

Möt Björn Henriksson - entreprenadingenjör på Svevia

Mer information om arbetsmarknaden och lönestatistik

Yrkesroller

 • Entreprenadingenjör
 • Anbudsingenjör
 • Inköpare av bygg och anläggningstjänster
 • Byggnadsingenjör – inköp och kalkyl
 • Kalkylator, bygg och anläggning
 • Projektingenjör

Kurser

Utbildningen är framtagen i samarbete med det anställande näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildning, bl.a. vad gäller kursinnehåll och LIA.

I ledningsgruppen för utbildningen sitter företag som representeras av personer med mycket hög kompetens och som är väl insatta i branschens behov av Entreprenadingenjörer och vilka krav som ställs på yrkesrollen. Till vänster på sidan finns en bild med loggor på de aktuella företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

Utbildningen är bred och 5 yh-poäng motsvarar en veckas studier. Nedan kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Affärsjuridik - med inriktning inköp, bygg och anläggning, 20Yhp
Affärsmannaskap, förhandling och kommunikation, 20Yhp
Byggarbetsmiljösamordning, 15Yhp
Bygglogistik och dess miljöbelastning, 20Yhp
Byggprocessen och byggmateriallära, 20Yhp
Digitala verktyg, 20Yhp
Entreprenadjuridik och entreprenadupphandling, 30Yhp
Examensarbete, 30Yhp
Hållbart byggande, miljölagstiftning och kvalité, 20Yhp
Inköpsfunktioner och inköpsprocesser, 15Yhp
Kalkyl och anbud, 20Yhp
Konstruktion och ritningslära, 20Yhp
Ledarskap och gruppdynamik, 15Yhp
LIA 1, 65Yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i Byggarbetsmiljösamordning)
LIA 2, 65Yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i LIA 1)
Mark och anläggning, 20Yhp

LIA-praktik (Lärande i arbete)

Mer än 30 procent (26 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att praktiskt bygga vidare på dina teoretiska kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att klara av entreprenadingenjörens vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. (Statistik visar att drygt 50% får jobb via sin praktikplats.)

När du gör LIA så är du på heltid på företaget. Utbildningen är framtagen i samarbete med det anställande näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildning bl a vad gäller kursinnehåll och LIA.

Du som studerande söker din LIA-plats själv vilket går till på samma sätt som du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna dagspendla en viss sträcka till din LIA-plats. Dagspendling kan innebära upp till 1,5 timma i enkel riktning från skolan. Resor och extrakostnader som till exempelvis boende bekostar du själv. Bor du normalt inte i Norrköping så kan du göra din LIA på din hemort.

Säkerhetsprövning 
Idag är det ett ökat fokus på säkerhet i vårt samhälle. Tänk på att myndigheter och företag som jobbar med samhällsviktiga verksamheter kan göra en säkerhetsprövning innan LIA och anställning. En säkerhetsprövning innebär bland annat registerutdrag från belastningsregistret. Läs mer -> polisen.se 

Du studerar 2-3 dagar i veckan på skolan

Du studerar två år på heltid och det ger dig en yrkeshögskoleexamen, 415 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping med inslag på Teams. Vi har som mål att koncetrera undervisningen till 2,5 dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl.a. inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel.

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande samt kurser enligt nedan.

Särskilda förkunskaper
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Matematik 2, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

eller

ha motsvarande kunskaper från, t ex äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet.
Preparandkurser godtas normalt inte.

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Uppfyller du inte kraven ovan? Även om du skulle sakna gymnasieexamen, betyg eller intyg kan du ansöka via sk fri prövning. Du kanske har motsvarande kunskaper genom erfarenhet? Sök då via fri prövning och skicka med ditt cv och personligt brev och beskriv hur du kan ha eventuell motsvarande kunskap så bedömer vi din reella kompetens.

Vill du ansöka till våra utbildningar men har skyddade personuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med din ansökan.

Fakta om utbildningen

415 yh-poäng, 2 år, heltid
Sista ansökningsdag: 9 juni 2024
Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 16 juni 2024.

Utbildningsstart: augusti 2024
Studieort: Norrköping

Kontaktperson

Mats Hedström  
mats.hedstrom@esbs.se