SAMARBETA MED OSS

FÖR FÖRETAG
 

ESBS är Norrköpings största aktör när det gäller yrkeshögskoleutbildningar inom samhällsbygg och energi/processteknik. Vår verksamhet utgörs till stor del av två-åriga yrkeshögskoleutbildningar men vi bedriver även korta utbildningar.

För att utbildningarna ska vara relevanta krävs att vi samarbetar tillsammans med dig som ska anställa studeranden när de är färdiga och som vet vilka kunskaper som kommer behövas.

ESBS utvecklas ständigt och erbjuder YH-utbildningar som kräver både engagerad och kunnig personal. För att kunna möta behovet av sökande till våra utbildningar söker vi personal till olika tjänster. Om du är intresserad och möter de krav vi har för tjänsten är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.

Ta emot studerande på LIA (praktik)

Har du behov av framtida rekrytering? Genom att ta emot en studerande på LIA (praktik) får du nytt tillskott av kompetens på din arbetsplats och möjlighet att prova på ett samarbete innan en eventuell anställning.

Lärande i arbete, LIA, är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och utgör en stor del av en YH-utbildning. Det är under LIA:n som de studerande får omsätta det de lärt sig under utbildningen. När de väl kommer ut i arbetslivet ska de vara redo att börja jobba från dag ett.

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?
En yrkeshögskoleutbildning är eftergymnasial och framtagen för att säkra kompetensförsörjningen inom branscher där arbetsgivare har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Innehållet i utbildningen är framtaget av företrädare för branschen. Utbildningen är beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan och de studerande kan läsa med CSN. Utbildningarna vid ESBS har som signum att det ska vara riktat, roligt och relevant att läsa en utbildning på skolan.

Vad är LIA?
Ett viktigt kännetecken för yrkeshögskolan är att de teoretiska kunskaperna ska varvas med praktiska färdigheter. Utbildningarna innehåller därför praktikperioder som kallas för Lärande i Arbete (LIA).

Under LIA-perioderna får de studerande möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper och kompetenser. De får lära sig yrket praktiskt i en verklig miljö vilket ger dem erfarenheter och kunskap när de sedan ska ut och börja jobba.

Vad innebär LIA för företaget?
LIA är en utmärkt rekryteringsväg där ni kan prova på en framtida medarbetare utan att förbinda er till en anställning. Det är helt kostnadsfritt för ett företag att ta emot en LIA-studerande. Den studerande följer de arbetstider och regler som gäller på företaget. Den studerande blir som en ”extra” resurs och tillför därmed både nya tankegångar och perspektiv även om ni inte har behov av att rekrytera just nu. Den studerande är försäkrad och har även en ansvarsförsäkring.

Vad ska göras under LIA?
LIA är en kurs som finns med i utbildningsplanen med fastställda mål för utveckling av kunskap och kompetens. Den studerande ska delta i det dagliga arbetet och medverka i projekt, arbetslag eller annan del av verksamheten. Det är viktigt att den studerande ges relevanta och varierande arbetsuppgifter och att arbetet genomför under handledning. En handledare ska se till att den studerande får uppgifter som motsvarar kursmålens krav, stötta den studerande och ge feedback på prestationer och utvecklingen.

Hur går det till?
När ni bestämt er för att erbjuda en plats så skickas ett avtal där ni anger namn på handledare.

I slutet av praktikperioden ska handledare utvärdera och bedöma den studerandes arbetsinsats. Handledaren erbjuds en handledarutbildning och ett stöd från oss på ESBS under hela perioden.

Behöver ni rekrytera kan praktiken bli ett bra tillfälle att lära känna varandra och se om det är en match. Den studerande har möjlighet att lära sig mer om era system och arbetssätt så att när det är dags att börja arbeta så blir språngbrädan betydligt kortare.

Klass / Kurs Period
BYG22 - LIA 1 - Arbetsmiljö 2023-08-21 - 2023-11-17
BYG22 - LIA 2 2024-03-04—2024-05-31
BYG23 - LIA 1 - Arbetsmiljö 2024-08-19—2024-11-15
BYG23 - LIA 2 2025-03-17—2025-06-13

Klass / Kurs

Period
DTE22 - LIA 2 - Underhåll 2023-09-11 - 2023-10-27
DTE22 - LIA 3 - Specialisering 2024-03-18 - 2024-06-07
DTE23 - LIA 1 - Arbetsmiljö 2024-04-15 - 2024-05-31
DTE23 - LIA 2 - Underhåll 2024-09-09 - 2024-10-25
DTE23 - LIA 3 - Specialisering 2025-03-17 - 2024-06-06
Klass / Kurs Period
ENT22 - LIA 1 - Arbetsmiljö 2023-10-30 - 2024-01-19
ENT22 - LIA 2 - Yrkesroll 2024-03-04 - 2024-06-07
ENT23 - LIA 1 - Arbetsmiljö 2024-11-04 - 2025-01-31
ENT23 - LIA 2 - Yrkesroll 2025-03-10 - 2025-06-06

Klass / Kurs

Period
MÄT22 - LIA 2 2023-08-21 - 2023-10-13
MÄT22 - LIA 3 2024-03-04 - 2024-04-26
MÄT23 - LIA 1 - Arbetsmiljö 2024-04-22 - 2024-06-07
MÄT23 - LIA 2 2024-10-07 - 2024-11-29
MÄT23 - LIA 2 2025-02-24 - 2025-04-25

 

Klass / Kurs Period
ARB24 - LIA 1 2025-03-10 - 2025-05-30
ARB24 - LIA 2 VT26
ESBS | ARBETSMARKNADSDAGEN

Arbetsmarknadsdagen 2025

2025-01-31

Vill du medverka på skolans arbetsmarknadsdag?

 

ESBS | ledningsgrupp

Utveckla YH-utbildningar med oss

Vill du försäkra dig om att din personal har rätt kompetens? Gör som företagen till höger, engagera dig i någon av våra ledningsgrupper!

Tillsammans med näringslivet bedriver vi på ESBS yrkeshögskoleutbildningar som matchar de kompetensbehov som finns i branschen och i vår region. Nyckeln till framgången ligger i delaktighet och engagemang från de som i framtiden ska anställa våra studerande. 

ESBS | utbilda på esbs

Utbilda på ESBS

Vill du gästföreläsa hos oss?

Eller kanske kan du hjälpa oss med del/delar ev en kurs? 

Vi erbjuder många möjligheter till möten med våra studerande. Allt från en lunchföreläsning till en längre gästföreläsning.