Arbetsmiljöingenjör

Vill du vara med och skapa trygga och säkra arbetsplatser?
I större organisationer finns nästan alltid någon form av arbetsmiljöexpert. Som arbetsmiljöingenjör kan du alltså jobba i många olika branscher och företag.


ANSÖKAN STÄNGD

OMSTÄLLNINGS-STUDIESTÖD

Utbildningen uppfyller grundkravet

Läs mer här 


Preliminära terminstider

HT24, 105 yhp, 2024-08-19 - 2025-01-10
VT25, 100 yhp, 2025-01-13 - 2025-05-30
HT25, 95 yhp, 2025-08-25 - 2026-01-02
VT26, 100 yhp, 2026-01-05 - 2026-05-22

BEHÖRIGHET

Examen från ett gymnasieprogram eller motsvarandeFramtidsutsikter

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) slår fast att bristen på arbetsmiljöingenjörer är påtaglig, särskilt när det gäller praktiska färdigheter såsom utförande och analys av olika mätningar (buller, luft mm), maskinsäkerhet, riskbedömningar och bygg- och anläggningssäkerhet. Vår utbildning sträcker sig bortom enbart praktiskt kunnande och omfattar även strategisk arbetsmiljökunskap, vilket är avgörande för att möta de komplexa utmaningarna inom området.

Stora företag står idag inför en akut efterfrågan på kompetens inom arbetsmiljöfrågor. De skärpta lagkraven kring arbetsmiljö skapar en ökad efterfrågan på arbetsmiljöingenjörer, och detta gäller både inom den privata och offentliga sektorn. 

Ta steget mot en framtid som arbetsmiljöingenjör och forma det moderna arbetslivet med din kompetens och kunskap.

Arbetet som arbetsmiljöingenjör

En arbetsmiljöingenjör arbetar med allt som rör arbetsmiljö, från kemiska hälsorisker till riskanalyser, personlig skyddsutrustning och olycksfallsutredningar. Arbetsmiljöingenjörer kan även arbeta med processäkerhet inom industrin där riskerna även kan få konsekvenser för omgivningen.

Vi utbildar dig för utförande och analys av olika typer av mätningar, maskinsäkerhet, riskbedömningar och bygg- och anläggningssäkerhet. I utbildningen ingår även kurser i arbetsledning och hållbarhetsarbete. Vår utbildning kombinerar teori och praktik där du får lära dig hur arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterad ohälsa kan förebyggas inom såväl industrin som inom bygg/anläggning. Du utbildas i att implementera, genomföra och följa upp ledningssystem för arbetsmiljöarbete.

Under LIA-praktiken får du arbeta tillsammans med en handledare på ett företag. Du får då använda dina kunskaper i en verklig arbetsmiljö och dessutom bygga upp ett nätverk med möjliga arbetsgivare. LIA-perioden omfattar totalt 26 veckor.

Mer om arbetsmarknaden och lönestatistik

Yrkesroller

Som Arbetsmiljöingenjör kan du arbeta inom flera olika områden, bl.a:

  • Arbetsmiljökonsult
  • Arbetsmiljösamordnare
  • Arbetsmiljöspecialist
  • KMA-samordnare
  • Skyddsingenjör

Kurser

Utbildningen är framtagen i samarbete med det anställande näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildning bl.a. vad gäller kursinnehåll och LIA. På de olika kurserna undervisar specialister som har praktisk erfarenhet av sitt specialistområde. 

I ledningsgruppen för utbildningen sitter företag som representeras av personer med mycket hög kompetens och som är väl insatta i branschens behov av Arbetsmiljöingenjörer och vilka krav som ställs på yrkesrollen. 

Utbildningen är bred och 5 yh-poäng motsvarar en veckas studier. Nedan kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Allmän bransch- och arbetsmiljökunskap, 20Yhp
Arbetsmiljöarbetets styrning, 20Yhp
Examensarbete, 30Yhp
Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer, 20Yhp
Fysisk arbetsmiljö, 20Yhp
Hållbarhetsarbete för en hållbar arbetsplats, 20Yhp
Kemiska faktorer, 20Yhp
LIA 1, 60Yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i Systematiskt arbetsmiljö och säkerhetsarbete)
LIA 2, 70Yhp (Förkunskapskrav: minst betyg G i LIA 1)
Organisatorisk och social arbetsmiljö, 20Yhp
Praktisk arbetsledning, 20Yhp
Projektledning och kommunikation, 20Yhp
Systematisk arbetsmiljö och säkerhetsarbete, 25Yhp
Säkerhetskultur inom bygg/anläggning och industri, 20Yhp
Yttre miljö, 15Yhp

LIA-praktik (Lärande i arbete)

Mer än 30 procent (24 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra praktik hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att praktiskt bygga vidare på dina teoretiska kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att klara av vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. Statistik visar att drygt 50 % får jobb via sin praktikplats. När du gör LIA så är du 100% på företaget. 

Du som studerande söker din LIA-plats på egen hand vilket går till på samma sätt som när du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna dagspendla en viss sträcka till din LIA-plats. Dagspendling kan innebära upp till 1,5 timma i enkel riktning från skolan. Körkort värdesätts högt av arbetsgivare, även vid LIA, och möjlighet att välja LIA-plats minskar utan körkort. Resor och eventuella extrakostnader som exempelvis boende bekostar du själv. Bor du normalt inte i Norrköping kan du göra din LIA på din hemort. 

Säkerhetsprövning 
Idag är det ett ökat fokus på säkerhet i vårt samhälle. Tänk på att myndigheter och företag som jobbar med samhällsviktiga verksamheter kan göra en säkerhetsprövning innan LIA och anställning. En säkerhetsprövning innebär bland annat registerutdrag från belastningsregistret. Läs mer -> polisen.se 

Du studerar 2-3 dagar i veckan på skolan

Du studerar två år på heltid och det ger dig en yrkeshögskoleexamen, 400 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping med inslag på Teams. Vi har som mål att koncetrera undervisningen till 2,5 dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl.a. inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel och omställningsstudiestöd.

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.

Behörig att antas till utbildningen är den som:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Uppfyller du inte kraven ovan? Även om du skulle sakna gymnasieexamen, betyg eller intyg kan du ansöka via sk fri prövning. Du kanske har motsvarande kunskaper genom erfarenhet? Sök då via fri prövning och skicka med ditt cv och personligt brev och beskriv hur du kan ha eventuell motsvarande kunskap så bedömer vi din reella kompetens.

Vill du ansöka till våra utbildningar men har skyddade personuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med din ansökan.

Fakta om utbildningen

400 yh-poäng, 2 år, heltid

Sista ansökningsdag: 2024-06-09
Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 16 juni 2024.

Utbildningsstart: augusti 2024
Studieort: Norrköping

Kontaktperson

Mats Hedström   
mats.hedstrom@esbs.se