| East Sweden Business School AB

Utbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar är den rakaste vägen till ett yrke

I SAMARBETE MED BRANSCHEN

VÅRA YH-UTBILDNINGAR

Vill du arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen och tycker om att ta ansvar och vill leda andra – ta chansen att gå vidare i karriären till byggledare. 

Är du teknikintresserad och vill ha ett fritt och omväxlande arbete? Gillar du att jobba tillsammans med andra och ta ansvar? 

Vill du utveckla ditt affärstänk och din förmåga att kommunicera och driva projekt? Gillar du dessutom att planera?

Skulle du gilla att jobba både ute och inne, använda högteknologiska instrument och bidra till samhällsutveckling där infrastruktur, information och kommunikation står i centrum? 

Vill du vara med och skapa trygga och säkra arbetsplatser?
Som arbetsmiljöingenjör kan du alltså jobba i många olika branscher och företag.

ESBS | YH-UTbILDNING

Våra utbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar är den rakaste vägen till ett yrke

En yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå. Den är skräddarsydd för att möta en efterfrågan kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningarna bedrivs i nära samarbeta med det anställande näringslivet. De två-åriga YH-utbildningarna innehåller alltid LIA-praktik.

YH-utbildningarna på ESBS är skapade tillsammans med branschen.
 
Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda bra utbildningar för näringslivet. Det innebär att de är relevanta med koppling till yrkeslivet där exempel och fall från yrkeslivet finns med i undervisningen. De ska vara kopplade till yrkesrollen för att motivera och se nyttan med utbildningarna. Vi anser även att en förutsättning för lärandet är att utbildningarna ska vara roliga. 

Behörighet - Urval - Antagning

Vem är behörig?

Grundläggande behörighet
  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1. (Detta kan t.ex. vara den som har fullständigt avgångsbetyg med sifferbetyg från äldre svensk gymnasial utbildning eller har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan, alternativt gymnasial vuxenutbildning, och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.)
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Särskild behörighet

På vissa av våra kurser och program finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten. För att vara behörig till en sådan utbildning ska du ha de särskilda förkunskaper som anges på respektive utbildningssida.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet.

Hur fastställs behörigheten?

Vilken behörighetsgrund som gör den sökande behörig avgörs av East Sweden Business School AB (ESBS). Det är den sökandes ansvar att lämna nödvändiga dokument för att förklaras behörig. De sökande som inte uppfyller behörighetskraven får skriftligt besked.

För behörighet genom gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning kommer betygskopior av slutbetyg att granskas.

För behörighet genom slutbetyg från ett fullständigt program i gymnasieskolan eller slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning kommer betygskopior av slutbetyg granskas för att säkerställa att den sökande har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

För behörighet genom svensk eller utländsk utbildning som motsvarar ovan nämnda utbildningar, exempelvis utländsk gymnasieutbildning, kommer vidimerade dokument eller intyg från validering att kontrolleras för att säkerställa att den genomförda utbildningen och den sökandes betyg/omdöme motsvarar behörighetskraven ovan.

För behörighet genom att den sökande är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning kommer vidimerade dokument som stödjer detta att granskas.

Sökanden med annat modersmål än svenska, danska, norska, isländska eller färöiska måste enligt förordning 2009:130 kap 3 § 2 styrka sina kunskaper i svenska. Detta görs genom godkänt betyg i Svenska, Svenska som andraspråk eller godkänt resultat på svensktest.

För att fastställa den särskilda behörigheten kontrolleras vidimerade betygskopior från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning samt intyg från arbetsgivare.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån den urvalsgrund som presenteras nedan och denna process genererar meritpoäng/jämförelsetal.

De sökande bedöms utifrån urvalsgrunden Särskilt prov enligt följande beskrivning. Maximal meritpoäng för en sökande är 70.

Särskilt prov

Maxpoäng 70

Provet består av nedanstående moduler och är utformat så att endast kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen testas.

  • Färdighet i analys och problemlösning av utbildningsrelaterade problem som är av vikt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen, max 30 p.
  • Läsförståelse på den nivå som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen, max 20 p.
  • Grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter, max 20 p.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Urvalsprocess

Efter att ESBS förklarat sökande behöriga påbörjas urvalsprocessen i de fall antalet behöriga sökande överstiger antalet platser i utbildningen.

Första steget i processen är att räkna ut meritpoäng för Särskilt prov.

Beräkningen sker enligt ovanstående beskrivning under rubriken Särskilt prov.

Meritpoäng är jämförelsetal

Nu har en total meritpoäng räknats ut för varje behörig sökande.

ESBS genererar sedan den lista där de sökande rangordnas efter sina meritpoäng vilka utgör jämförelsetal. Om sökande hamnar på samma poäng kommer lottning att avgöra vem som får platsen.

Antagning

En lista rangordnad efter jämförelsetal med samtliga ansökningar där meritpoäng återges presenteras för ledningsgruppen som fattar beslut om antagning.

Den sökande underrättas via e-post om beslutet. Den sökande ges möjlighet att inom en begränsad tid tacka ja eller nej till utbildningen. Inget svar betraktas som ett nej.

Då lediga platser uppstår genom att redan antagna tackar nej går plats till reservplacerade enligt tidigare upprättad lista. 

Sen ansökan

Efter ordinarie ansökningsperiod kan vissa program öppna upp för sen ansökan. Det betyder att du fortfarande kan söka till programmet och ha chans att bli antagen om vi har platser kvar.

Om behov uppstår att fylla på med behöriga sökande till programmet behandlar vi sena ansökningar i tur och ordning och ju tidigare du ansöker desto större är möjligheten att bli antagen. Detta innebär att vi endast behandlar sena ansökningar i mån av plats på programmet. Vi kan därför inte garantera att vi kommer att granska din sena ansökan. Fram till utbildningens start kan förändringar i antagningslistan ske, eftersom en del ibland väljer att tacka nej till sin plats.

Observera att om du har lämnat in en ansökan i tid men kompletterar efter att vi öppnat upp programmet för sen ansökan går din ansökan per automatik över till sen ansökan och behandlas i mån av plats.

Antagningsbeskedet kan komma senare än för de som har ansökt under den ordinarie ansökningsperioden.

För dig med skyddade personuppgifter

Vill du ansöka till våra kurser och program men har skyddade personuppgifter?

Kontakta vår Antagningsenhet antagning@esbs.se med den mejladress du vill använda i din ansökan. När du kontaktat oss hjälper vi dig vidare med din ansökan.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag för våra kurser och program hittar du på respektive utbildningssida.

ESBS | Bostad

Plugga med bostadsgaranti i Norrköping

Studentbo har bostadsgaranti för dig som bor lite längre bort från Norrköping. Det innebär att du tryggt och enkelt kan tacka Ja när du blir erbjuden studieplats på någon av våra utbildningar.

ESBS | YH-utbildning

Examen

De 2-åriga utbildningarna på ESBS ger dig en Yrkeshögskoleexamen. Läser du en kort utbildning (fristående kurspaket) får du ett utbildningsbevis.

På ESBS anordnar vi i samband med examen en diplomeringshögtid för att fira klassens bedrifter. Många studerande går då direkt från examensdagen till en anställning. Statistik  visar att 9 av 10 får arbete efter en YH-utbildning och mer än 50 % får ett jobb genom sin praktikplats (LIA).

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Vi ska också se till att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen.

Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara, anteckningsstöd, utökad lärartid, mentorsstöd, inläsning av litteratur, anpassad examination. Kontakta skolan om du vill veta mer.