| East Sweden Business School AB

om oss

East Sweden Business School (ESBS) bedriver YH-utbildningar i Norrköping.
Vi har lång erfarenhet av utbildningsbranschen.

EAST SWEDEN BUSINESS SCHOOL

ESBS grundades 2013 och är idag Norrköpings största aktör vad gäller YH-utbildningar. 
Vår verksamhetsvision är att kunna bidra med kompetens och skapa förutsättningar för våra studerande, samt att få det anställande näringslivet att växa. 
ESBS | Yrkeshögskola

Utbildning på riktigt

Tack vare vår långa erfarenhet inom utbildningsbranschen, samt våra specialkompetenser, har vi en tydlig bild av vad en bra utbildning bör innehålla. Därför har vi tre ledord som genomsyrar våra utbildningar – riktat, roligt och relevant.

En utbildning måste vara kopplad till den framtida yrkesrollen, där lärandet hela tiden känns relevant samt bidrar till ökad kompetens och kunskap om arbetsområdet. Genom vårt samarbete med branschexperter och kunniga inom de olika yrkesrollerna kan vi säkerställa att vi erbjuder utbildningar som kan leda till en framtida anställning.

ESBS | Medlemskap

Riktat

Om utbildningen har en direkt koppling till den konkreta yrkesrollen blir ämnet också mer intressant och du blir motiverad, samt förstår den direkta nyttan med att lära dig.

Roligt

En förutsättning för att du ska få med dig bestående kunskaper och färdigheter från en utbildning är att det måste vara är roligt att studera.

Relevant

Med relevant utbildning menar vi att en stark koppling till verkligheten är en grundsten vid lärande. Därför finns exempel och fall från verkligheten med i vår undervisning. Under LIA-praktiken får du med dig relevant branscherfarenhet.

EAST SWEDEN BUSINESS SCHOOL
info@esbs.se
011 - 12 12 03

Åsa Skoglund
Vd
asa.skoglund@esbs.se

Mats Hedström, Platschef
Utbildningsledare - Byggledare, Mätningstekniker, Entreprenadingenjör
mats.hedstrom@esbs.se
070 – 387 56 41

Åsa Landin Strand
Skoladministratör
asa.landin-strand@esbs.se
070 – 651 21 20

Alma Osmanovic
Utbildningsledare - Drifttekniker
Lärare – Matematik och Excel
IT-ansvarig
alma.osmanovic@esbs.se
076 – 130 12 12