| East Sweden Business School AB

om oss

OM ESBS

East Sweden Business School (ESBS) bedriver YH-utbildningar i Norrköping. Vi har lång erfarenhet av utbildningsbranschen.

ESBS grundades 2013 och är idag Norrköpings största aktör vad gäller YH-utbildningar. Vi har tidigare samarbetat med Östsvenska Yrkeshögskolan men sedan 1 februari 2022 bedriver vi alla våra utbildningar i egen regi.

Vår verksamhetsvision är att kunna bidra med kompetens och skapa förutsättningar för våra studerande, samt att få det anställande näringslivet att växa. 

ESBS | Yrkeshögskola

Utbildning på riktigt

Tack vare vår långa erfarenhet inom utbildningsbranschen, samt våra specialkompetenser, har vi en tydlig bild av vad en bra utbildning bör innehålla. Därför har vi tre ledord som genomsyrar våra utbildningar – riktat, roligt och relevant.

En utbildning måste vara kopplad till den framtida yrkesrollen, där lärandet hela tiden känns relevant samt bidrar till ökad kompetens och kunskap om arbetsområdet. Genom vårt samarbete med branschexperter och kunniga inom de olika yrkesrollerna kan vi säkerställa att vi erbjuder utbildningar som kan leda till en framtida anställning.

Riktat

Om utbildningen har en direkt koppling till den konkreta yrkesrollen blir ämnet också mer intressant och du blir motiverad, samt förstår den direkta nyttan med att lära dig.

Roligt

En förutsättning för att du ska få med dig bestående kunskaper och färdigheter från en utbildning är att det måste vara är roligt att studera.

Relevant

Med relevant utbildning menar vi att en stark koppling till verkligheten är en grundsten vid lärande. Därför finns exempel och fall från verkligheten med i vår undervisning. Under LIA-praktiken får du med dig relevant branscherfarenhet.

Mats Hedström
Utbildningsledare - byggledare, geodetisk mätningstekniker
Åsa Skoglund
vd
Ulrika Käll
Utbildningsledare - drifttekniker, entreprenadingenjör
Alma Osmanovic
Utbildningsadministratör, lärare och utbildningsledare - Fördjupad byggledning