| East Sweden Business School AB

gdpr

Policy för hantering av personuppgifter och cookies


1. Allmänt

Genom att gå in på www.esbs.se godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.

Ansvariga för hemsidan är East Sweden Business School AB (nedan ESBS) med org.nr 556929-4910. För kontakt finns kontaktuppgifter på hemsidan.

 

2. Cookies

East Sweden Business School AB använder cookies på www.esbs.se. En cookie är en textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. Som hemsidebesökare kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet då vi inte sparar IP-adresser i våra databaser.

Vi har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från Google för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. Läs mer här: Googles integritetspolicy och användarvillkor

Via din webbläsare kan du både radera cookies samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.esbs.se sluta att fungera korrekt.

 

3. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att uppgifterna blir raderade.

Personuppgiftsansvarig är Åsa Skoglund. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig dataskydd@esbs.nu 

 

4. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inkluderat men inte begränsat till texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör East Sweden Business School AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver skriftligt godkännande från ESBS.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

 

5. Ansvar

East Sweden Business School AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

 

6. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Norrköpings tingsrätt som första domstolsinstans.