Mätningstekniker, 2 år, 415 yh-poäng

Skulle du gilla att jobba både ute och inne, använda högteknologiska instrument och bidra till samhällsutveckling där infrastruktur, information och kommunikation står i centrum? Som mättekniker har du en viktig och ansvarsfull roll i byggprocessen.

Arbetet som Mätningstekniker

Det moderna mättekniska arbetet utförs med hjälp av bland annat instrument som totalstation och GPS och är till stor del ett enmansarbete. De mätningar som görs ligger till grund för byggnation av fastigheter, infrastruktur och industrier - antingen som en direkt utsättning eller för bearbetning av data i olika yrkesanpassade dataprogram. Arbetet kräver förstås noggrannhet så saker och ting blir rätt placerat. Även om arbetet är ganska självständigt möter du människor i ditt arbete och det ställer vissa krav på kommunikativ förmåga. Arbetet sker till ganska stor del utomhus i kombination med datorarbete. I arbetet så förflyttar man sig en hel del mellan olika byggarbetsplatser eller liknande för att utföra sina mätuppdrag vilket ställer krav på körkort. Mer om vad som krävs av en mätningstekniker kan du läsa på iperspektiv.se.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om mätteknikerns roll i samhällsbyggnadsprocessen, hur mätdata fångas och används i byggande och projektering. Du kommer att ha kunskaper om olika säkerhets- och skyddsföreskrifter som tillämpas inom yrkesområdet. Du har färdigheter i att självständigt kunna använda moderna geodetiska instrument och att kunna bedöma vilken typ av mätning som är lämplig. Du får kompetenser för att kunna sammanställa, analysera och presentera information. 

Till höger på sidan finns en bild med loggor på de vilka företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden i Östergötland och i Sverige är fortsatt god för utbildade mätningstekniker. Utbildningen ger en bra grund för fortsatt utveckling och ger dig stora möjligheter att välja karriärväg i branschen.

Du studerar 2-3 dagar i veckan på skolan

Du studerar två år på heltid och det ger dig en kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 415 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till 2,5 sammanhängande dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl a , inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel, www.csn.se.

LIA-praktik (Lärande i arbete)

Ca 30 procent (24 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att praktiskt klara av yrkesrollens vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. När du gör LIA så är du på heltid på företaget.
Du som studerande söker din LIA-plats själv vilket går till på samma sätt som du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna pendla en viss sträcka till din LIA-plats. Körkort värdesätts högt av arbetsgivare även vid LIA och möjlighet att välja LIA-plats minskar utan körkort. Bor du normalt inte i Norrköping så kan du göra din LIA på din hemort.

Kurser

På de olika kurserna undervisar specialister som har praktisk erfarenhet av sitt specialistområde. Utbildningen är bred och omfattar:
Pdf om utbildningen och kurserna

Arbetsmiljö och säkerhet 20Yhp
Entreprenadjuridik för mättekniker 20Yhp
Examensarbete 25Yhp
Geodesi, Instrument 20Yhp
Geodesi 25Yhp
GNSS 20Yhp
Husbyggnadsteknik 15Yhp
Hållbar utveckling och miljölagstiftning 15Yhp
Laserskanning 15Yhp 
LIA 1 40Yhp
LIA 2 40Yhp
LIA 3 40Yhp
Mark- och anläggningsteknik 25Yhp
Maskinstyrning och modellbyggande 15Yhp
Ritningsteknik och praktisk datakunskap 30Yhp
Samhällsplanering och fastighetsteknik 15Yhp
Spårteknik och järnvägsmätning 15Yhp
Tillämpad matematik för mätningstekniker 20Yh

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande, se vidare nedan.

Behörig att antas till utbildningen är den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Du kanske saknar något betyg/intyg men kan då söka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett cv och personligt brev i din ansökan. I personliga brevet förklarar du hur du tror dig kunna klara av/ tillgodogöra dig utbildningen.

Även om du inte uppfyller kraven på gymnasieexamen eller motsvarande så rekommenderar vi alltid att du söker till utbildningen i alla fall.

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på yrkeshögskolan har du enligt 2 kap. 3 förordningen (2009:130) rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Vi ska också se till att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara, anteckningsstöd, utökad lärartid, mentorsstöd, inläsning av litteratur, anpassad examination. Som studerande ansvarar du själv för att meddela ev. behov av pedagogiskt stöd till skolan. Kontakta skolan om du vill veta mer om särskilt pedagogiskt stöd och om hur du går till väga för att eventuellt anmäla detta.

I SAMARBETE MED

Ansökan stängd

Nästa start - 17 augusti 2020

Ring oss på 011-12 12 03    /     info@esbs.se     /     Tullhusgatan 11, 602 28 Norrköping

START   |   UTBILDNINGAR   |    OM ESBS   |   SITEMAP    |   COOKIES