KORTA UTBILDNINGAR

FÖRDJUPAD BYGGLEDNING 

- med inriktning mark och anläggning

2 terminer - 85 Yhp - Distans

Vill du ta ett steg till i din karriär inom samhällsbyggnadssektorn?
Stora investeringar väntar inom olika infrastrukturprojekt och kompetensförsörjningen inom mark och anläggning är ett problem.

Produktblad med kursinnehåll

HÅLLBAR ARBETSLEDNING OCH CIRKULÄRT BYGGANDE

1 termin - 45 Yhp - Distans

Vill du ta ett steg till i din karriär? Hållbarhet diskuteras flitigt. Mycket
handlar om nya produkter, metoder och processer – men vi behöver också tillämpa ett ledarskap som stimulerar och möjliggör hållbara lösningar.

Produktblad med kursinnehåll

Ring oss på 011-12 12 03    /     info@esbs.se     /     Tullhusgatan 11, 602 28 Norrköping

START   |   UTBILDNINGAR   |    OM ESBS   |   SITEMAP    |   COOKIES