KORTA UTBILDNINGAR

Funderar du på vilken du ska läsa?

Båda går på halvfart och helt på distans. Kanske funderar du på att läsa båda? Nedan kan du läsa mer om vad som skiljer mellan de två korta utbildningarna på ESBS.

Fördjupad byggledning är den längre utbildningen, du läser under två terminer, 85 yhp. Utbildningen innehåller förutom kurserna Arbetsledning och arbetsrätt 15 yhp samt  Hållbart och cirkulärt byggande, 15yhp även tre andra kurser: Praktisk entreprenadjuridik, 20 yhp, Markexploatering och samhällsbyggnadsprocessen,15 yhp och Mark och anläggningsteknik, 15 yhp.

Utbildningen Hållbar arbetsledning och cirkulärt byggande läser du under en termin, 45 yhp och fokus är på Arbetsledning och arbetsrätt, 25 yhp  och Hållbart och cirkulärt byggande, 20 yhp

Jämför med de kurser som även ingår i utbildningen Fördjupad byggledning så är dessa längre i omfång och de ger en annan fördjupning/fokus.


FÖRDJUPAD BYGGLEDNING 

- med inriktning mark och anläggning

2 terminer - 85 Yhp - Distans

Vill du ta ett steg till i din karriär inom samhällsbyggnadssektorn?
Stora investeringar väntar inom olika infrastrukturprojekt och kompetensförsörjningen inom mark och anläggning är ett problem.

Produktblad med kursinnehåll

HÅLLBAR ARBETSLEDNING OCH CIRKULÄRT BYGGANDE

1 termin - 45 Yhp - Distans

Vill du ta ett steg till i din karriär? Hållbarhet diskuteras flitigt. Mycket
handlar om nya produkter, metoder och processer – men vi behöver också tillämpa ett ledarskap som stimulerar och möjliggör hållbara lösningar.

Produktblad med kursinnehåll

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara, anteckningsstöd, utökad lärartid, mentorsstöd,  Inläsning av litteratur, anpassad examination. Kontakta skolan om du vill veta mer.

Ring oss på 011-12 12 03    /     info@esbs.se     /     Tullhusgatan 11, 602 28 Norrköping

START   |   UTBILDNINGAR   |    OM ESBS   |   SITEMAP    |   COOKIES