KORTA UTBILDNINGAR

FÖRDJUPAD BYGGLEDNING 

- med inriktning mark och anläggning

2 terminer - 85 Yhp - Distans

Vill du ta ett steg till i din karriär inom samhällsbyggnadssektorn?
Stora investeringar väntar inom olika infrastrukturprojekt och kompetensförsörjningen inom mark och anläggning är ett problem.

Produktblad med kursinnehåll

Ansökan stängd

HÅLLBAR ARBETSLEDNING OCH CIRKULÄRT BYGGANDE

1 termin - 45 Yhp - Distans

Vill du ta ett steg till i din karriär? Hållbarhet diskuteras flitigt. Mycket
handlar om nya produkter, metoder och processer – men vi behöver också tillämpa ett ledarskap som stimulerar och möjliggör hållbara lösningar.

Produktblad med kursinnehåll

Ansökan stängd

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara, anteckningsstöd, utökad lärartid, mentorsstöd,  Inläsning av litteratur, anpassad examination. Kontakta skolan om du vill veta mer.

Ring oss på 011-12 12 03    /     info@esbs.se     /     Tullhusgatan 11, 602 28 Norrköping

START   |   UTBILDNINGAR   |    OM ESBS   |   SITEMAP    |   COOKIES