Geodetisk mätningstekniker,2 år, 415 yh-poäng

Träffa oss:
190215 Motala, Utbildnings- och rekryteringsmässa kl 10- 13,
Motala Convetion Center (Folkets hus), Sjögatan 5
190228 Nyköping, Utbildningsmässa, kl 10-17, Sunlight Hotel, Nytorget 7                        190307 Norrköping, Utbildningsmässa, kl 12.30-16, Huset Täppan, Campus Norrköping    
190321 Katrineholm, Utbildningsmässa, kl 10-15,Safiren, Drottninggatan 19
190326 Norrköping, Mässa - Ut i livet, Värmekyrkan, kl 9-16
190329 Norrköping, Kompetensmässa, Flygeln, uppgift saknas
190402 Öppet hus på skolan, Tullhusgatan 11, kl 17.30-19.00, plan 4

Skulle du gilla att jobba både ute och inne, använda högteknologiska instrument och bidra till samhällsutveckling där infrastruktur, information och kommunikation står i centrum? Som mättekniker har du en viktig och ansvarsfull roll i byggprocessen.

Arbetet som Geodetisk mätningstekniker

Det moderna mättekniska arbetet utförs med hjälp av bland annat instrument som totalstation och GPS och är till stor del ett enmansarbete. De mätningar som görs ligger till grund för byggnation av fastigheter, infrastruktur och industrier - antingen som en direkt utsättning eller för bearbetning av data i olika yrkesanpassade dataprogram. Arbetet kräver förstås noggrannhet så saker och ting blir rätt placerat. Även om arbetet är ganska självständigt möter du människor i ditt arbete och det ställer vissa krav på kommunikativ förmåga. 

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om mätteknikerns roll i samhällsbyggnadsprocessen, hur mätdata fångas och används i byggande och projektering. Du kommer att ha kunskaper i säkerhets- och skyddsföreskrifter som tillämpas inom yrkesområdet, både inom väg, bygg och anläggning och järnväg. Du har färdigheter i att självständigt kunna använda moderna geodetiska instrument och att kunna bedöma vilken typ av mätning som är lämplig. Du får kompetenser för att kunna sammanställa, analysera och presentera information.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden i Östergötland och i Sverige är fortsatt mycket god för utbildade mättekniker. Utbildningen ger en bra grund för fortsatt utveckling och ger dig stora möjligheter att välja karriärväg i branschen.

Du studerar 2-3 dagar i veckan på skolan

Du studerar två år på heltid och det ger dig en kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 415 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till 2,5 sammanhängande dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl a , inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel, www.csn.se.

LIA-praktik (Lärande i arbete)

Ca 30 procent (24 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att praktiskt klara av yrkesrollens vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning.

Kurser

På de olika kurserna undervisar specialister som har praktisk erfarenhet av sitt specialistområde. Utbildningen är bred och omfattar:
Pdf om utbildningen och kurserna

Arbetsmiljö och säkerhet 20Yhp
Entreprenadjuridik för mättekniker 20Yhp
Examensarbete 25Yhp
Geodesi, GNSS 65Yhp
Husbyggnadsteknik 15Yhp
Laserskanning 15Yhp
LIA 1 40Yhp
LIA 2 40Yhp
LIA 3 40Yhp
Mark- och anläggningsteknik 35Yhp
Maskinstyrning 10Yhp
Praktisk datakunskap modellbyggande 20Yhp
Ritningsteknik 20Yhp
Samhällsplanering och fastighetsteknik 15Yhp
Spårteknik o järnvägsmätning 15Yhp
Tillämpad matematik för mätningstekniker 20Yh

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande, se vidare nedan.

Behörig att antas till utbildningen är den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Du kanske saknar något betyg/intyg men kan då söka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett cv och personligt brev i din ansökan. I personliga brevet förklarar du hur du tror dig kunna klara av/ tillgodogöra dig utbildningen.

Även om du inte uppfyller kraven på gymnasieexamen eller motsvarande så rekommenderar vi alltid att du söker till utbildningen i alla fall.

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på yrkeshögskolan har du enligt 2 kap. 3 förordningen (2009:130) rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Vi ska också se till att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara, anteckningsstöd, utökad lärartid, mentorsstöd, inläsning av litteratur, anpassad examination. Som studerande ansvarar du själv för att meddela ev. behov av pedagogiskt stöd till skolan. Kontakta skolan om du vill veta mer om särskilt pedagogiskt stöd och om hur du går till väga för att eventuellt anmäla detta.

Ansökan öppnar 15 januari

Kursstart augusti 2019

Ring oss på 011-12 12 03    /     info@esbs.se     /     Tullhusgatan 11, 602 28 Norrköping

START   |   UTBILDNINGAR   |   NYHETER   |    OM ESBS   |   SITEMAP    |   COOKIES