Fördjupad byggledning inom mark och anläggning, 

1 termin, 85 Yhp, distansutbildning, heltid

Vill du ta ett steg till i din karriär inom samhällsbyggnadssektorn? Stora investeringar väntar inom olika infrastrukturprojekt och kompentensförsörjningen inom mark och anläggning är ett problem. Utbildningen bygger vidare på din befintliga kompetens och kurserna under utbildningen ger dig konkreta kunskaper, färdigheter och kompetenser att tillämpa i ett arbetslag och när du kommunicerar med olika aktörer i ett projekt. De olika kurserna i utbildningen är direkt tillämpbara i roller som bygg-,projekt- och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen och även inom samhällsbyggnadsbranschen generellt.
Investera i en termin för att utvecklas vidare i din karriär.

Utbildningen är framtagen i samarbete med det lokala näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildning bl a vad gäller kursinnehåll. Till höger på sidan finns en bild med loggor på de vilka företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

Ökad flexibilitet med inspelade föreläsningar

Du har live föreläsningar via nätet på Teams och dessa spelas också in för att öka flexibiliteten i utbildningen, om du inte skulle kunna vara med vid något tillfälle. Rekommendationen är att du alltid deltar på liveföreläsningarna för att få ut maximalt av utbildningen. När du läser hos oss får du som studerande ett officepaket att installera på din egna dator (där bl a Teams ingår). Du har föreläsningar ca 15 timmar i veckan (främst förmiddag tisdag-torsdag). Utbildningen startar 1 september och slutar vid jul 2020.

Utbildningen berättigar till studiemedel, www.csn.se

Kurser som ingår i utbildningen: 

Arbetsledning och arbetsrätt, 15Yhp 
Hållbart och cirkulärt byggande, 15Yhp 
Mark- och anläggningsteknik, 20Yhp
Markexploatering och samhällsbyggnadsprocessen, 15Yhp
Praktisk entreprenadjuridik - fördjupning, 20Yhp

Utbildningen omfattar följande kurser:

Pdf om utbildningen och kurserna

Behörighet till utbildningen

Förkunskaper::
24 månaders erfarenhet från samhällsbyggnadssektor,
alt en yrkeshögskoleexamen 
eller högskoleexamen inom samhällsbyggnadsområdet
eller kunskaper och erfarenheter som kan bedömas motsvara detta. 

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Vi ska också se till att  lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara, anteckningsstöd, utökad lärartid, mentorsstöd,  Inläsning av litteratur, anpassad examination. Kontakta skolan om du vill veta mer.

I SAMARBETE MED

Ansökan stängd

Nästa start - september 2020

Ring oss på 011-12 12 03    /     info@esbs.se     /     Tullhusgatan 11, 602 28 Norrköping

START   |   UTBILDNINGAR   |    OM ESBS   |   SITEMAP    |   COOKIES