ENTREPRENADINGENJÖR, 415 YHP

- nyckelperson inom bygg- och anläggningsprojekt

Ansökan stängd

Vill du utveckla ditt affärstänk och din förmåga att kommunicera och driva projekt? Gillar du dessutom att planera. Vill du ha många bollar i luften och och arbeta i bygg- och anläggningsbranschen? Då ska du absolut utbilda dig till Entreprenadingenjör som starkt efterfrågas av branschen.

Arbetet som entreprenadingenjör

Genom denna utbildning skapar du förutsättningarna till en yrkesroll som ger både spännande och varierande arbetsuppgifter. Du får en nyckelroll i byggprocessen och är den som i nära samarbete med ledande personal, så som projektchef och platschef, planerar och samordnar bygg- eller anläggningsprojekt med avseende på tid, material, ekonomi och inköp. Som entreprenadingenjör sitter du ofta med på bygg- och ekonomimöten.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om bland annat hur byggprocessen i samhället fungerar från plan till förvaltning. Du har kunskaper i entreprenadjuridik och om vilka riktlinjer och regelverk som styr inköp och leveranser. Du har färdigheter i att ta fram underlag för kalkylering, inköp och budgetuppföljning. Du har även fått färdigheter i att kunna effektivisera inköp och leveranser av varor och tjänster. Utbildningen ger kompetenser för att ur ett ekonomiskt perspektiv kunna följa upphandlingar och byggprocessen. Du får även kompetenser för att kunna hantera IT-verktyg för kalkyl, inköp och planering.

Som Entreprenadingenjör kommer du att ha täta kontakter med olika aktörer och bör därför känna att du är en öppen person som har lätt för att samarbeta och möta andra människor. Du ska också  ha en vilja att att utveckla din kommunikation både muntligt och skriftligt, vilket är viktigt i yrkesrollen. Detta på grund av att man som Entreprenadingenjör hanterar och levererar en mängd dokumentation gällande planering och uppföljning.

Vill du jobba med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter inom bygg- och anläggningsbranschen är detta utbildningen som ger dig både bred och rätt kompetens. Innehållet är framtaget i dialog med bygg- och anläggningsföretag i regionen. I ledningsgruppen för utbildningen sitter det företag som representeras av personer med mycket hög kompetens och som är väl insatta i branschens behov av Entreprenadingenjörer och vilka krav som ställs på yrkesrollen.

Till höger på sidan finns en bild med loggor på de vilka företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden i Östergötland och även övriga Sverige är fortsatt mycket god för utbildade Entreprenadingenjörer. Utbildningen ger en bra grund för fortsatt utveckling och ger dig stora möjligheter att välja karriärväg inom i stort sett hela bygg- och anläggningsbranschen.

Du studerar 2-3 dagar i veckan på skolan

Du studerar två år på heltid och det ger dig en yrkeshögskoleexamen, 410 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till 2,5 sammanhängande dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl a , inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel, csn.se.

LIA-praktik (Lärande i arbete)

Mer än 30 procent (26 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att praktiskt klara av yrkesrollens vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. När du gör LIA så är du på heltid på företaget. Du som studerande söker din LIA-plats själv vilket går till på samma sätt som du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna pendla en viss sträcka till din LIA-plats. Resor och extrakostnader som te x boende bekostar du själv. Bor du normalt inte i Norrköping så kan du göra din LIA på din hemort.

Kurser

Utbildningen är bred och omfattar:

Affärsmannaskap och kommunikation, 20Yhp
Byggarbetsmiljösamordning, 15Yhp
Byggprocessen – introduktion, 10Yhp
Byggproduktion och logistik, 30Yhp
Byggteknik och konstruktione, 25Yhp
Entreprenadjuridik, 30Yhp
Examensarbete, 30Yhp
Hållbar utveckling och miljölagstiftning, 20Yhp
Kalkylering och inköp, 30Yhp
Ledarskap och gruppdynamik, 15Yhp
LIA 1, 60Yhp
LIA 2, 70Yhp
Praktisk juridik för entreprenadingenjörer, 20Yhp
Projektering och modellering, 20Yhp
Yrkesrelaterade IT-verktyg, 20Yhp

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande samt kurser enligt nedan.

Särskilda förkunskaper:
Minst betyget E/G/3 eller motsvarande i följande kurser:

- Matematik 2a, 100p
- Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p 

Behörig att antas till utbildningen är den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Du kanske saknar något betyg/intyg men kan då söka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett cv och personligt brev i din ansökan. I personliga brevet förklarar du hur du tror dig kunna klara av/ tillgodogöra dig utbildningen.

Även om du inte uppfyller kraven på gymnasieexamen eller motsvarande så rekommenderar vi alltid att du söker till utbildningen i alla fall.

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på yrkeshögskolan har du enligt 2 kap. 3 förordningen (2009:130) rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Vi ska också se till att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara, anteckningsstöd, utökad lärartid, mentorsstöd, inläsning av litteratur, anpassad examination. Som studerande ansvarar du själv för att meddela ev. behov av pedagogiskt stöd till skolan. Kontakta skolan om du vill veta mer om särskilt pedagogiskt stöd och om hur du går till väga för att eventuellt anmäla detta.

Utbildningsstart 

2021-08-30

"

Ring oss på 011-12 12 03    /     info@esbs.se     /     Tullhusgatan 11, 602 28 Norrköping

START   |   UTBILDNINGAR   |    OM ESBS   |   SITEMAP    |   COOKIES