DRIFTTEKNIKER, 415 YHP

- inom energi och processteknik

Ansökan stängd

Är du teknikintresserad och vill ha ett fritt och omväxlande arbete? Gillar du att jobba tillsammans med andra och ta ansvar? Vill du bli en av de som ser till att våra kraftvärmeverk fungerar som det ska för att samhället ska få värme och el. Branschen efterfrågar skickliga tekniker, bli en av dem. 

Film Joakim Wikman, drifttekniker – Fiskeby Board i Norrköping

Arbetet som drifttekniker 

Som drifttekniker måste du bl.a. ha kompetens för att:
- genomföra driftövervakning och rondering  - förstå hela processen i energi
- och processtekniska anläggningar samt förstå branschens krav och villkor  utifrån ett miljöperspektiv 
- arbeta båda individuellt och tillsammans med andra   
- identifiera och snabbt lösa uppkomna problem i anläggningarna   
- självständigt planera och genomföra underhåll med moderna metoder inom mekanik, el, styr- och reglerteknik   
- förstå det systematiska arbetsmiljöarbetet i energi och processtekniska anläggningar 

Utvecklingen av kraft- värme-och energiteknik går snabbt framåt. Det krävs kompetens för att förstå helheten i anläggningarna. Du måste ha systemförståelse för att se hur olika händelseförlopp påverkar slutresultatet - det får du genom denna utbildning.

Utveckling mot miljövänligare produktion

Du som tekniker behöver ha kunskaper i styr- automations- och reglerteknik, termodynamik, kemi och miljö för att säkra en bra och miljövänligare produktion. Branschen behöver medvetna skickliga tekniker för att fortsätta sin utveckling.

Yrkesroller

När du gått utbildningen kan du ha någon av följande yrkesroller:
- Driftledare, inom kraft och processindustrin
- Drifttekniker, värmeverk
- Drifttekniker, ångpanna inom massa- och pappersindustri
- Processtekniker, reningsverk
- Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk 
- Processoperatör inom massa och pappersindustri, livsmedelsindustri, kemisk industri

Film om drifttekniker
Film drifttekniker Monika
Mer information om arbetsmarknaden och lönestatistik

Schemalagd tid ca 2,5 dagar i veckan

Du studerar drygt två år på heltid och det ger dig en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen sker på plats i Norrköping. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till sammanhängande hela dagar, ca 2,5 dagar i veckan, detta brukar vara uppskattat. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl.a. inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel,  www.csn.se.

LIA-praktik (Lärande i arbete)

Mer än 30 procent (26 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra på heltid ute hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att tillämpa dina nya kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att praktiskt klara av driftteknikers vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. När du gör LIA så är du på heltid på företaget.
Utbildningen är framtagen i samarbete med det lokala näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildning bl a vad gäller kursinnehåll och LIA. Till höger på sidan finns en bild med loggor på de vilka företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.
Du som studerande söker din LIA-plats själv vilket går till på samma sätt som du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna pendla en viss sträcka till din LIA-plats. Körkort värdesätts högt av arbetsgivare även vid LIA och möjlighet att välja LIA-plats minskar utan körkort.  Resor och extrakostnader som te x boende bekostar du själv. Bor du normalt inte i Norrköping så kan du göra din LIA på din hemort. Vissa anläggningar är säkerhetsklassade och söker du LIA på en sådan anläggning görs en bakgrundskontroll.

Kurser

På de olika kurserna undervisar specialister som har praktisk erfarenhet av sitt specialistområde. Utbildningen är bred och omfattar:

Branschkännedom, 10 yhp
Dator- och studieteknik, 10 yhp
Driftteknisk matematik I, 15 yhp
Driftteknisk matematik II, 15 yhp
Elteknik för drifttekniker, 30 yhp
Energi- och processteknik, 20 yhp
Energi- och ångteknik, 15 yhp
Energiteknik, 20 yhp
Examensarbete, 30 yhp
Ledarskap och gruppdynamik, 15 yhp
LIA 1, Arbetsmiljö, 35 yhp
LIA 2, Underhåll och förebyggande arbete, 35 yhp
LIA 3, Specialisering, 60 yhp
Miljöarbete inom kraft- och processindustrin, 10 yhp
Pannor och dess komponenter, 15 yhp
Strömningslära och värmeöverföring, 15 yhp
Styr- och reglerteknik, 20 yhp
Systematiskt arbetsmiljöarbete, 10 yhp
Teknisk dokumentation och kommunikation, 15 yhp
Vatten- och processkemi, 20 yhp

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande, se vidare nedan

Behörig att antas till utbildningen är den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet.

Nivå test

I denna utbildning återkommer matematik i flera ämnen. Känner du dig osäker på dina förkunskaper i matematik kan du gå och göra ett test på Komvux för att veta vilka kunskaper du egentligen har. Du får då direkt reda på vilken nivå du befinner dig på. Är du ute i lite god tid med detta så kan det även finnas möjlighet att bättra på sina kunskaper innan din planerade utbildningsstart hos oss. På Komvux kan du studera på ett sätt som passar dig. Bor du i Norrköping kan du kontakta  Komvux Norrköping. Bor du på annan ort måste du kontakta Komvux på din ort.

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Vi ska också se till att  lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen.

Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara, anteckningsstöd, utökad lärartid, mentorsstöd,  Inläsning av litteratur, anpassad examination. Kontakta skolan om du vill veta mer.

Utbildningsstart 

augusti 2022

"

Ring oss på 011-12 12 03    /     info@esbs.se     /     Tullhusgatan 11, 602 28 Norrköping

START   |   UTBILDNINGAR   |    OM ESBS   |   SITEMAP    |   COOKIES