BYGGLEDARE, 410 YHP

- bygg och anläggning

Ansökan stängd

Vill du arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen och tycker om att ta ansvar och vill leda andra – ta chansen att gå vidare i karriären till byggledare. Regionens tillväxt är stark och flera infrastrukturprojekt ska genomföras, t ex Ostlänken som även för med sig andra om- och nybyggnationsprojekt. Inom de närmaste åren kommer också många byggledare gå i pension. Dessa faktorer kommer att bidra till en efterfrågan på personer med byggledarkompetens.

Arbetet som byggledare 

Att arbeta som byggledare innebär bl a att du ska ha koll på hela eller delar av byggprocessen. Att ha ordning och reda är en förutsättning. Du behöver kunna arbeta projektorienterat och vara duktig på att kommunicera då du har mycket kontakter med människor inom olika yrkeskategorier. Du bör vara intresserad av att leda andra då du kan ha personalansvar. Under byggets gång måste du också ha koll på ekonomin, budget och tidsplan. Du kommer behöver kunna lösa byggtekniska problem och hantera kontraktsfrågor. Vi utbildar dig för att kunna jobba med byggledning på något sätt. Beroende på intresse kan du arbeta som arbetsledare, byggprojektledare eller liknande på ett byggföretag. Du kan också arbeta som bygg- eller projektledare på ett byggkonsultföretag, fastighetsföretag, på en myndighet eller inom en kommun. 

Vi kommer att ge dig verktygen för klara utmaningarna i din nya yrkesroll då du bl a kommer att läsa självklara bygginriktade kurser och moment som installationssamordning och byggproduktion men även entreprenadjuridik, arbetsrätt, ledarskap, projektledning, upphandling och projektekonomi.

Mer information om arbetsmarknaden och lönestatistik

Schemalagd tid 2-3 dagar i veckan

Du studerar drygt två år på heltid och det ger dig en yrkeshögskoleexamen, 410 yh-poäng. Undervisningen sker på plats i Norrköping. Vi har som mål att koncentrera undervisningen till ca 2,5 sammanhängande dagar i veckan. Den övriga tiden studerar du på egen hand och jobbar med bl a , inlämningsuppgifter, grupparbeten och läser kurslitteratur. Utbildningen berättigar till studiemedel,   www.csn.se.

Utbildningen är framtagen i samarbete med det lokala näringslivet som på olika sätt engagerar sig kring utbildning bl a vad gäller kursinnehåll och LiA. Till höger på sidan finns en bild med loggor på de vilka företag som sitter med i ledningsgruppen för utbildningen.

LIA-praktik (Lärande i arbete) 

Hela 30 procent (24 veckor) av utbildningstiden kommer du att genomföra hos ett företag genom LIA-kurserna. Det betyder att du får möjlighet att tillämpa dina nya kunskaper och färdigheter som du får under studietiden. Under den handledarledda praktiken lägger du grunden för att praktiskt klara av byggledarens vardagliga arbetsuppgifter. Genom praktiken får du också tillfälle att skapa viktiga kontakter för möjlig framtida anställning. 
Du som studerande söker din LIA-plats själv vilket går till på samma sätt som du söker ett arbete. Du måste vara beredd på att kunna pendla en viss sträcka till din LIA-plats. Resor och extrakostnader som te x boende bekostar du själv. Bor du normalt inte i Norrköping så kan du göra din LIA på din hemort.

Kurser 

På de olika kurserna undervisar specialister som har praktisk erfarenhet av sitt specialistområde. Utbildningen är bred och omfattar:

Affärskommunikation och etik, 15Yhp
Anpassad matematik med Excel, 25Yhp
Bygg och installationsteknik, 20Yhp
Byggarbetsmiljösamordning, 15Yhp
Byggproduktion, 20Yhp
Entreprenadjuridik,   20Yhp
Examensarbete, 30Yhp
Hållbart byggande, 15Yhp
LIA 1, 65Yhp
LIA 2, 65Yhp
Mark och anläggning, 25Yhp
Mätteknik, 15Yhp
Praktisk affärsjuridik och arbetsrätt, 25Yhp
Praktiskt ledarskap, 20Yhp
Projektekonomi, 15Yhp
Projektledning, 20Yhp

Behörighet till utbildningen

Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande samt kurserna enligt nedan. 

Särskild behörighet:
Bygg- och anläggning 1, 200 p 
Bygg- och anläggning 2, 200 p
(Preparandkurser godtas normalt inte.)
eller ha motsvarande kunskaper från, t ex äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet:

Behörig att antas till utbildningen är den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Avstå inte från att ansöka även om du skulle sakna betyg eller intyg men du kanske har motsvarande kunskaper. Sök via fri prövning och skicka med cv och personligt brev och tala om hur du kan ha eventuell motsvarande kunskap så bedömer vi din reella kompetens.

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Vi ska också se till att  lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara, anteckningsstöd, utökad lärartid, mentorsstöd,  Inläsning av litteratur, anpassad examination. Kontakta skolan om du vill veta mer.

Nästa utbildningsstart

2021-08-30

"

Ring oss på 011-12 12 03    /     info@esbs.se     /     Tullhusgatan 11, 602 28 Norrköping

START   |   UTBILDNINGAR   |    OM ESBS   |   SITEMAP    |   COOKIES