Yrkeshögskola - rakaste vägen till ett yrke

En yrkeshöskoleutbildning är på eftergymnasial nivå och är skräddarsydd för att möta en yrkeskompetens på arbetsmarknaden. Utbildningarna drivs i samarbete med näringslivet och ínnehåller mycket praktik.  

Utbildningens längd varierar från ett till tre år och berättigar till studiemedel från CSN. 

Yrkeshögskolan erbjuder ett effektivt sätt att skola sig till ett specifikt yrke där man har mycket goda förutsättningar att få ett jobb efter examen.

LIA-praktik

LIA (Lärande i arbete) är typisk för YH-utbildning och innebär att du är ute på en arbetsplats och tränar på din kommande yrkesroll. Under LIA:n får du om sätta dina kunskaper i praktiskt arbete. Praktiken utgör ett mycket bra tillfälle att skapa kontakter som kan leda till en anställning. LIA:n utgör vanligtvis minst 25 % av utbildningen.

Samarbete med näringslivet

För att möta arbetsmarknadens kompetenskrav tas utbildningarna fram tillsammans med  branschrepresentanter, dvs kunniga människor som vet vad man bör kunna för att klara av en specifik yrkesroll. Dessa representater finns också med i utbildningarnas ledningsgrupper för att säkerställa kvaliteten på utbildningen.

Examen

En utbildning på ett år som omfattar heltid (200 YH-poäng) på yrkeshögskolan leder till yrkeshögskoleexamen. Läser du två år kan kan då få en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst 400 YH-poäng)

"mycket goda förutsättningar att få ett jobb efter examen"

Ring oss på 011-12 12 03    /     info@esbs.se     /     Tullhusgatan 11, 602 28 Norrköping

START   |   UTBILDNINGAR   |   NYHETER   |    OM ESBS   |   SITEMAP    |   COOKIES