EAST SWEDEN BUSINESS SCHOOL

Roligt - Relevant - Riktat

East Sweden Business School (ESBS) bedriver YH-utbildning i Norrköping på uppdrag av Östsvenska Yrkeshögskolan. Vi har lång erfarenhet av utbildningsbranschen. Vi har själva specialistkompetenser och jobbar i olika utsträckning också som utbildningskonsulter runt om i Sverige. 

ESBS verksamhetsvision är att bidra med kompetens och skapa förutsättningar för våra studerande och det anställande näringslivet att växa.

Utbildning på riktigt

Genom vår erfarenhet har vi hunnit skaffa oss en tydlig bild av vad vi tycker är bra utbildning. Vi tycker att bra utbildning ska vara på riktigt. Med det menar vi lärandet ska vara: 

Roligt

En förutsättning för att du ska få med dig bestående kunskaper och färdigheter från en utbildning är att det är roligt att lära sig. 

Relevant

Med relevant utbildning menar vi att en stark koppling till verkligheten är en grundsten vid lärande. Därför finns exempel och case från verkligheten med i vår undervisning.  

Riktat

Om utbildningen har en direkt koppling till den konkreta yrkesrollen blir ämnet också intressant och du blir motiverad och förstår den direkta nyttan med att lära dig.


Dataskydd & Personuppgifter (GDPR)

Läs mer här

Medlemskap

Konsulter i vatten- och processkemi 

söks för undervisning på våra utbildningar

"exempel och case från verkligheten"

Mats Hedström
Utbildningsledare - byggledare, geodetisk mätningstekniker
mats.hedstrom@esbs.se
0703 875641

Åsa Skoglund
VD
asa.skoglund@esbs.se

Ulrika Käll
Utbildningsledare - drifttekniker, entreprenadingenjör
ulrika.kall@esbs.se
0705 621203

Alma Osmanovic
Utbildningsadministratör, lärare och utbildningsledare - Fördjupad byggledning
alma.osmanovic@esbs.se
0761 301212

Ring oss på 011-12 12 03    /     info@esbs.se     /     Tullhusgatan 11, 602 28 Norrköping

START   |   UTBILDNINGAR   |    OM ESBS   |   SITEMAP    |   COOKIES